Brainheart Energy sponsrar Klimatriksdagen

Dan Baeckström Bidragsgivare, Stödjare och sponsorer

BrainHeart Energy är samlingsnamnet för en grupp helägda svenska dotterbolag som tillsammans fokuserar på värme- och kyllösningar baserade på bergenergiteknik. Genom BrainHeart Energy kan villaägare och bostadsrättsföreningar samt statliga och kommunala fastighetsägare göra stora besparingar samtidigt som de gör en insats för miljön! Berg kan lagra energi för senare bruk, energi kan återvinnas från ventilationssystem och vindkraft och solenergi kan användas som komplement i deras lösningar.

BrainHeart Energys ledord är kunskap, kompetens och driv vilket de anser lägger grunden för en framgångsrik verksamhet.

Tack BrainHeart Energy för att ni väljer att stödja Klimatriksdagen i vårt arbete för miljön!

1517404402.8026