Lindeborgs Eco Retreat stöder oss

Dan Baeckström Stödjare, Stödjare och sponsorer

Ekogården och konferens/retreat-hotellet Lindeborgs Eco Retreat stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd!

Lindeborgs satsar inte bara på att deras verksamhet skall vara klimatneutral utan t o m koldioxidnegativ. Intressant – kom gärna till Klimatriksdagen och berätta.