Ämnesområde:

Ekonomi och gröna jobb

Tanken på tillväxt som måttet på framsteg är fortfarande djupt rotad inom ekonomin. Men kan tillväxt göras miljömässigt hållbar, och hur ska det i så fall gå till? Och om det inte går, hur ser ett fungerande alternativ ut? Kan metoder som cirkulär ekonomi leda till en mer hållbar konsumtion?

Kan de finansiella systemen utnyttjas för satsningar på klimatvänlig infrastruktur, annan samhällsbyggnad och en bibehållen välfärd – samtidigt som fossilbaserat kapital divesteras? Hur kan en sådan övergång åstadkommas – förbud, skatter, samhälleligt ägande/kontroll, eller genom andra incitament?

Arbetet spelar idag en dominerande roll i människors vardagsliv. Vilken roll ska arbetet ha i en framtida hållbar samhällsstruktur? Är det alls möjligt eller önskvärt med full sysselsättning, eller måste vi leta efter andra försörjningsmodeller? Eller är det så att ekologisk hållbarhet ger många fler, och bättre, jobb?

Åter till Påverka politiken-sidan | Se alla motionerSe alla motioner | Skriv en egen motion

Motioner om Ekonomi och gröna jobb