Ämnesområde:

Mat, jordbruk

Livsmedelsproduktionen med alla dess led står för en stor del av vår klimatpåverkan. Samtidigt kommer ökad befolkning, ökat välstånd och pågående klimatförändringar att utsätta jordbruket för enorma utmaningar på det globala planet. En omläggning av produktionsmetoder och matvanor skulle kunna göra stor skillnad i utsläpp.

Hur kan vi skapa förutsättningar för dessa omställningar? Ska vi ha köttskatt? Kan klimatsmart mat bli en bestående trend? Är närodling en lösning? Är den omfattande matimporten problemfri?

Åter till Påverka politiken-sidan | Se alla motioner

Motioner om Mat, jordbruk


Motionsutskott:

Kontaktperson:
Ulla Björklund
(e-post)