Ämnesområde:

Övergripande

Allting hänger ihop. Samhällets alla delar över hela jorden måste styras mot tillräckligt stora och tillräckligt snabba förändringar för att klimathotet ska kunna avvärjas.

De förändringar som krävs för att världen ska leva upp till Paris-avtalets ambitioner är radikala. Förutom en omställning av energi-, transport- och jordbruksmetoder måste vi, enligt FN:s klimatpanel, fånga in och lagra stora mängder av de växthusgaser som redan släppts ut för att nå långsiktig hållbarhet. Vilken roll kan Sverige spela för att dessa mål ska mötas i tid?

Befolkningsmajoriteter måste vinnas för en förändrad politik. Företagen måste få tydliga incitament att utvecklas i hållbar riktning. Kommer planerade klimatlag och -mål att räcka? Hur åtgärdas konsumtionens utsläpp? Vad i det ekonomiska systemet måste ändras? Hur formulerar vi visioner om ett hållbart samhälle?

Åter till Påverka politiken-sidan | Se alla motionerSe alla motioner | Skriv en egen motion


Övergripande motioner