Ämnesområde:

Skog, mark och vatten

Skogen förvandlas av skogsindustrin till trädplantager utan ett naturligt djur- och växtliv, vilket radikalt förminskar dess förmåga att vara CO2-sänka. Det finns stora förhoppningar om att kunna använda skogsråvara som ersättning för fossilt bränsle och byggnadsmaterial i stället för CO2-intensiv cement, som plastersättning och till textil. Kommer skogen att räcka till detta? Är alternativet andra energislag eller mer arbetskraft för driften?

Världshaven värms upp och försuras av växthusgasutsläppen. Världen över hotas den biologiska mångfalden och med den människans möjlighet att försörja sig på ett hållbart sätt. Hur ska vi möta det hotet?

Åter till Påverka politiken-sidan | Se alla motionerSe alla motioner | Skriv en egen motion

Motioner om Skog, mark och vatten