Ämnesområde:

Utbildning

Hållbar utveckling nämns flitigt i många styrdokument för utbildningar på alla nivåer i vårt land. Men förverkligandet i undervisningen får inte genomslag. Hur kan vi göra så att fler unga får verklig kunskap och erfarenhet inom området hållbar utveckling och klimat?

Även utanför de befintliga utbildningsstrukturerna behöver människor utbildas och informeras – inte minst personer som sitter i inflytelserika positioner som t ex politiker, företagsledare, forskare, journalister, tjänstemän på myndigheter på olika nivåer – men även alla andra som har rätt att utkräva kloka beslut av dessa personer. Hur kan sådan bred folkbildning främjas?

Åter till Påverka politiken-sidan | Se alla motionerSe alla motioner | Skriv en egen motion

Motioner om Utbildning