Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:16
Rubrik:Koldioxidfri energi bortom fossilfritt
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2017-10-21
Motionär:Bo G Eriksson (e-post)
Ort:Göteborg

Föreslagna åtgärder:
-att Riksdagen av Regeringen beställer att ge statliga myndigheter i uppdrag att planera för koldioxidfria energisystem efter att målet med fossilfria energisystem nåtts.

Sammanfattning:

Motiv och bakgrund:
Förbränningen av fossila kolbaserade produkter har ökat halten av koldioxid i luften. På sikt bör detta överskott reduceras. Förbränningen av organiskt material ger resulterar i att koldioxid tillförs atmosfären. Att elda en 50 år gammal björk innebär att koldioxid, som samlats under de tidigare 50 åren tillförs atmosfären. Skillnaden mellan förbränning av fossila resurser och ved ligger främst i att den fossila resursen band koldioxid för väldigt längesedan medan veden från en 50 år gammal björk nyligen band koldixiod. Den frisläppta koldioxiden är lika farlig för klimatet. Den koldioxid, som binds av årets växtlighet behöver stanna i de organiska fibrena och inte förbrännas i energisystemen. Det kan åstadkommas genom att organiska fibrer används i mer beständiga material. Forskning för att utveckla sådana material förekommer och verkar lovande. Till exempel kan trä och utvecklade cellulosaprodukter anvdas i stor omfattning. Om vi lyckas att långsiktigt tillvarata organiska fibrer kommer vi att sakna sådana för förbränning i våra energisystem. Denna resurs måste alltså ersättas av energi från flödande källor såsom sol, vind och vatten också från flöden i haven.
Det gäller alltså att vi i planeringen av framtida energisystem inte långsiktigt bygger oss fast i lösningar, som litar till förbränning av organiska fibrer. Satsningen på flödande energitillgångar behöver ges en allt större vikt för att kunna reducera koldioxidhalten i luften när vi inträtt i den fossilfria eran.Åter Påverka politiken-sidan

Gillade du den här motionen? Då kan du visa det genom att klicka på knappen här nedanför. Klicka på den en gång till för att ångra.

besökare gillar motion nr 16