Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:167
Rubrik: Intensivkurs med fokus på psykologiska och etiska aspekter av klimatfrågan
Ämnesområde: Utbildning
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Bo Franzén, Aina Hagberg (moc.l1521470530iamg@152147053075fhs1521470530b1521470530)*
Ort:Nacka
Organisation:Nätverket Folk och Frö i Kalmar
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till regeringen och andra berörda att vi snarast behöver öronmärka medel för att införa en intensivkurs för politiker och beslutsfattare inom privat och offentlig verksamhet: ”Klimatfrågan ur ett ekologiskt, psykologiskt och etiskt perspektiv”. Syftet med kursen är att ge underlag och stöd för klokare beslut under den kommande omställningsprocessen.

Sammanfattning:
Klimatriksdagen uppmanar regeringen och andra berörda att vi snarast behöver öronmärka medel för att införa en intensivkurs för politiker och beslutfattare inom privat och offentlig verksamhet. Syftet är att ge underlag och stöd för klokare beslut under kommande omställningsprocess.
Intensivkursen som vi föreslår bör innehålla följande delar: Det stora perspektivet ur ett geologiskt och ekologiskt perspektiv. Människans grundläggande mentala funktioner och hur dessa inverkar på vår förmåga att fatta bra beslut. Det etiska perspektivet - vårt ansvar gentemot kommande generationer.

Motiv och bakgrund:
Kunskap inom psykologi och etik ger ett viktigt stöd för att kunna ta kloka beslut som lever upp till vårt ansvar gentemot kommande generationer att säkra utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle.
Vår hjärna har inte förändrats sedan stenåldern och vi är fortfarande flockdjur samtidigt som omvärlden förändrats snabbt och kraven ökat dramatiskt. Även om vår kunskap idag är stor inom en mängd områden så måste vi vara ödmjuka inför naturens komplexitet och våra mentala begränsningar. Vi står inför en unik situation i mänsklighetens historia. Hotet om den globala uppvärmningen frammanar vårt inbyggda mentala försvarssystem och istället för handling uppstår förnekande och prokrastinering. Dessa försvarssystem hålls uppe av att de direkta konsekvenserna kan vara svåra att se och de drabbar någon annan – de som lever långt borta nu och de som lever någon gång i framtiden. Apatin kan gödas av känslan av att det inte spelar någon roll vad det lilla landet Sverige gör och än mindre vad den enskilda individen gör.
Tack vare omfattande modern psykologisk och neuropsykologisk forskning vet idag ganska mycket om basala mentala funktioner och vanliga tankefällor. Här finns värdefull kunskap, som bör ligga till grund för de beslut som ska fattas i samband med den omställning som nu krävs.
Genom att utveckla intensivkursen ”Klimatfrågan ur ett ekologiskt, psykologiskt och etiskt perspektiv”, primärt för ovan nämnda grupper, skapas bättre möjligheter för att ta kloka beslut med ett etiskt grundperspektiv i frågor om klimat och hållbar utveckling.
Kursen bör utformas av en arbetsgrupp i samråd Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Etikrådet (Sveriges Psykologförbunds organ för yrkesetiska frågor med både rådgivande och utredande funktion). Gruppen bedömer behovet av ytterligare expertis inom etik och psykologi. Den naturvetenskapliga översikten kan planeras i samråd med SU, SMHI och Naturvårdsverket. Kursen kan även fungera som en introduktion till en fördjupningskurs.

Intensivkursen som vi föreslår bör innehålla följande delar:

1. Det stora perspektivet. Kort bakgrund om livets utveckling på vår planet och klimatförändringar – 3800 miljoner år ur ett geologiskt och ekologiskt perspektiv.
2. Människans grundläggande mentala funktioner och hur dessa inverkar på vår förmåga att fatta bra beslut. Vilka mentala barriärer och faktorer påverkar oss när vi tar beslut och rationaliserar vårt eget handlande?
3. Det etiska perspektivet. Hur lever vi upp till vårt ansvar gentemot kommande generationer och hur kan ta bättre beslut för att bidra till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle?

Referenser:

Daniel Kahneman. Thinking, Fast and Slow. (2011).
Per Espen Stoknes. What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming (2015)
Billy Larsson. Psykologtidningen 2013, nr 9. Essä: Hur kan psykologisk kunskap bidra i klimatfrågan?Åter Påverka politiken-sidan

167

1

0

P