Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:169
Rubrik: Minska möjligheter för banker att låna ut pengar som de inte har.
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Bo G Eriksson (gro.n1521643225oitav1521643225itluc1521643225trese1521643225d@ob1521643225)*
Ort:Göteborg
Organisation:Ökenodlarna
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att uppdra åt riksdag och regering att på internationell nivå arbeta för att minska bankers kreditgivning till konsumtion genom att minska utrymmet för banker att låna ut pengar, som de inte har.

Sammanfattning:
En stor del av konsumtionen och dess utsläpp av växthusgaser i välbärgade länder sker på medel lånade i banker. Bankerna lånar ut pengar som de inte har. Pengarna skapas när du lånar. Lånet skapar en tillgång hos banken, som med tiden kräver in dessa pengar med ränta. Om bankerna inte tilläts att skapa pengar för konsumtionskrediter skulle vi i den välmående världen behöva begränsa vår konsumtion till de sparade pengar vi har. Detta skulle kunna ske genom en internationell överenskommelse om att banker endast få ge konsumtionskrediter i den utsträckning de har sparares pengar att låna ut.

Motiv och bakgrund:
En stor elefant i rummet är den höga konsumtionstakten i den välbeställda delen av världen. Konsumtionen bidrar till ett stort utsläpp av växthusgaser. En stor del av konsumtionen sker på medel lånade i banker eller andra kreditinstitut. Det är märkligt, men bankerna lånar ut pengar, som de inte har. De flesta tror att bankerna samlar in sparpengar, som de sedan lånar ut till behövande. Så är det inte med den största delen av utlåningen. Pengarna de lånar ut finns inte utan skapas när du lånar. Vid lånet tas det lånade beloppet upp som en tillgång hos banken, som med tiden kräver in pengar med ränta av det du har tjänat. Undra på att bankerna går med vinst. Om bankerna inte tilläts att skapa pengar för konsumtionskrediter skulle vår konsumtion minskas kraftigt. Hur mycket bilar, båtar, semesterresor och annat har vi inte köpt för lånade pengar.
Vad jag förstår skulle sådana begränsningar kunna införas genom att höja kraven på bankerna att ha tillgång till sparares pengar för sin utlåning. Har de inte mer inlånade pengar så får de inte låna ut. I dagsläget får de alltså hitta på pengar och låna ut dem för konsumtion. Jag kan inte säga att jag till fullo förstår bankernas trolleritrick, som vi alla går på och de flesta av oss applåderar. En som förstått mera är Marianne Påsse. Läs hennes bok: Tänk om Nya pengar förändrar världen, som publicerades 2017 av Öraholma bok & skrivstudio.Åter Påverka politiken-sidan

169

1

0

P