Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:20
Rubrik:Inför kraftfulla åtgärder för att beivra olagliga och onödiga avgasutsläpp
Ämnesområde: Transport
Inskickad: 2017-10-25
Motionär:Bo G Eriksson (e-post)
Ort:Göteborg

Föreslagna åtgärder:
Stifta lagar så att fordon, som genom brottslig verksamhet släpper ut för mycket avgaser, omedelbart beslagtas och förverkas.

Sammanfattning:

Motiv och bakgrund:
Jag dagligen se hur bilar står med motorn på tomgång under längre stunder. När jag åker på E6 i lagstadgad högsta hastighet blir jag ofta omkörd av bilar, som jag bedömer åker åtminstone 30 km/h för fort. För att hålla den farten krävs mycket mer bränsle per kilometer och därmed onödigt och högre utsläpp av avgaser.
Risken för att åka fast för att bryta mot förbud mot tomgångskörning eller fortkörnin, även i mycket höga hastigheter, är i det närmaste obefintlig. På följderna är också så låga att kombinationen liten upptäcktsrisk och lindrig påföljd inte avhåller stora andelar av bilförarna att bryta mot tomgångsförbud och hastighetsbegränsningar. Mitt förslag är att fordon som används för att bryta mot förbud, som ger onödiga utsläpp av avgaser, skall beslagtagas på plats och förverkas. De kan sedan försäljas genom kronofogden. I min mening skulle enda undantaget vara om bilen är stulen, varvid föraren bör lagföras för att ha stulit fordonet.
Jag tror att bara en avlägsen risk för upptäckt och därmed förlust av fordonet skulle avhålla många föra från att släppa ut onödiga avgaser. Bilen verkar vara för viktig för de flesta.Åter Påverka politiken-sidan

Gillade du den här motionen? Då kan du visa det genom att klicka på knappen här nedanför. Klicka på den en gång till för att ångra.

besökare gillar motion nr 20