Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:21
Rubrik:Ge stadsodling åtminstone lika mycket utrymme som det finns plats att parkera fordon
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2017-10-26
Motionär:Bo G Eriksson (e-post)
Ort:Göteborg

Föreslagna åtgärder:
att riksdagen beslutar om bindande planbestämmelser, som säkerställer att odlingslotter för stadodling skapas i stadsdelarna i lika stor utsträckning, som det totala utrymmet som finns för fordonsparkering.

Sammanfattning:

Motiv och bakgrund:
För att öka försörjningsgraden, minska transporter och ge människor en direkt upplevelse av grunden för vår existen ger stadsodling ett bidrag. Stadsodling befinner sig ii Sverige i sin linda och möjligheter ges, om de alls finns, ofta perifert i städerna. Stadsodlingen behöver integreras i hela stadmiljön och ett sätt är att inom varje område åtminstone ge lika mycket utrymme som till bilparkeringar. Utrymmen för bilparkering kan beredas i källare och i parkeringshus. Odlingslotterna skall finnas på åtminstone lika stora ytor som parkeringarna i området oavsett om parkeringarna är under tak eller ej. Behovet av en sådan reglering är överhängande då den nu rådande trenden att förtäta städerna inkräktar på de grönytor som nu finns. Riksdagen bör besluta om bindande planbestämmelser för utrymmen för stadsodling till ytan åtminstone lika mycket som avsätts för parkering.Åter Påverka politiken-sidan

Gillade du den här motionen? Då kan du visa det genom att klicka på knappen här nedanför. Klicka på den en gång till för att ångra.

besökare gillar motion nr 21