Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:214 version nr: 4Välj version:
Rubrik: Omöjligheten med den ständiga exponentiella tillväxten
Ämnesområde: Övergripande
Inskickad: 2018-03-03
Motionär:BoHagstedt (moc.l1521643818iamto1521643818h@tde1521643818tsgah1521643818ob1521643818)*
Ort:Gävle
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Regeringen och eller riksdagen tillsätter en utredning som analyserar och lämnar förslag på hur vi skall kunna uppnå ett hållbart samhälle genom att lämna den ständiga exponentiella tillväxten av ekonomi och konsumtion. Förslagen kräver systemförändringar på många nivåer.

Sammanfattning:
En förutsättning för den tillväxt av ekonomi och konsumtion som vi hittills haft, är att den uppnåtts med användande av fossil energi. Det har på kort sikt gett den rika delen av världen en stor konsumtionsökning men samtidigt skapat svåra klimatproblem och överkonsumtion av jordens resurser. Samhällets ständiga strävan efter tillväxt av ekonomi och konsumtion är därför en av huvudorsakerna till klimat- och resursproblemen. För att uppnå ett hållbart samhälle måste vi komma bort från den ständiga tillväxten. Ständig tillväxt är också ohållbar med hjälp av förnyelsebar energi.

Motiv och bakgrund:
Vi har kommit till vägs ände i vår samhällsutveckling. Klimatkrisen växer och vi överskrider jordens resurser. I Sverige med över 4 jordklot per år. En av huvudorsakerna till detta är samhällets ständiga strävan efter tillväxt av ekonomi och produktion/konsumtion. En tillväxt som dessutom är exponentiell. Det finns ingenting som ständigt kan växa exponentiellt på vår planet. Det är ingen åsikt utan en följd av den matematiska exponentialfunktionen.

Tillväxt-argumentationen behöver utvidgas till alla de tillväxtområden som har ett samband med de sociala och ekologiska problemen. Många av dessa områden visar på tillväxtkurvor med ett exponentiellt förlopp, ett förlopp som även hamnat i "den stora accelerationen". Se bilaga. Det handlar inte bara om en acceleration utan acceleration på acceleration på acceleration och fördubbling på fördubbling på fördubbling osv. Därför går utvecklingen så hisnande snabbt när den väl börjat accelerera. Ett fordon som accelererar så att hastigheten fördubblas för varje minut (från 0 till 1, till 2, till 4, till 8 km/tim osv.) kommer efter 32 minuter att uppnå ljusets hastighet som är 1,08 miljarder km/tim, eller en hastighet som når 7,5 varv runt jorden/sek.

Människan och våra samhällen är undersystem till naturen. Därför måste vi inordna oss i de övergripande och sammanhängande ekologiska systemen. Att hantera tillväxtfrågorna är komplicerade systemfrågor som inte går att åtgärda med isolerade förändringar inom ett systems ramar (förändringar av första ordningen). Brukar också kallas stuprörslogiken. Det krävs systemförändringar (förändringar av andra ordningen). I den utredning som här föreslås att politikerna ska tillsätta, behöver man därför analysera och lämna förslag till förändringar av allt från samhällssystem, politiska system, till de ekonomiska systemen.

Kommentarer
I ett föredrag om sin bok "Välfärd utan tillväxt" säger Tim Jackson inledningsvis: "Jag vill börja med en mycket enkel fråga: Hur är det möjligt för en ekonomi att ständigt växa på en ändlig planet. Det finns ingen fysisk modell i naturen som ständigt kan växa och ett system som ständigt växer kommer att sluta i kollaps". Se Tim Jacksons föredrag på denna sida:
https://www.youtube.com/watch?v=hXCQxNJuym4

I boken "Myten om framsteget" skriver Georg Henrik von Wright: "Jag känner inte ett enda övertygande eller ens seriöst argument för möjligheten av ständig tillväxt". Han ställer sin "provokativa pessimism" mot den "vanmaktens optimism" som menar att bara marknadskrafterna får fritt spelrum så ordnar allt sig.

I boken"Där änglar är rädda att gå" skriver Gregory Bateson: "Man kan inte ta en variabel i ett sammankopplat system och låta det förändras kontinuerligt i en och samma riktning. Om nationer blir beroende av att ha en kontinuerlig ökande bruttonationalprodukt är det exakt samma sorts problem". Man kan göra samma analogi när det gäller människokroppen som också är ett sammankopplat system. Då kan inte hjärtat, som är en variabel i detta system, kontinuerligt börja växa i en och samma riktning utan att det leder till kollaps. En cancer som ständigt växer måste också stoppas i sin tillväxt.Bilaga: Bilaga-om-den-stora-accelerationen.pdf

Åter Påverka politiken-sidan

214

4

4

0

P