Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:22
Rubrik:Minska arbetsgivaravgifterna för arbetsplatser i glesbygd
Ämnesområde: Stad och land
Inskickad: 2017-10-26
Motionär:Bo G Eriksson (e-post)
Ort:Göteborg

Föreslagna åtgärder:
att Riksdagen beslutar om reduktion av arbetsgivaravgifter i glesbygd

Sammanfattning:

Motiv och bakgrund:
Livet i glesbygd kan på sikt både spara utsläpp av växthusgaser och bidra till ett urhålligt samhälle där jordbruksproduktionen finns närmare konsumenterna. Detta kan ske om större andelar av befolkningen bor i glesbygd. Där ges utrymme för uthållig matproduktion, som åtminstone till dels kan bidra till landets försörjningsgrad. Ett växande intresse för odlingsmetoder som permakultur och skogsträdgårdar kan bidra till att hålla hela Sverige levande med ett deltidsodlande kombinerat med distansarbete och den därmed ökade lokala efterfrågan på servicearbete. Ekonomiska incitament kan bidra till en sådan utveckling. En sådan möjlighet är att minska arbetsgivaravgifterna för arbete som utförs i och av boende i glesbygd. Adminstrativt kan man för att definiera glesbygd använda den som gäller för att kräva förvärvstillstånd för inköp av jordbruksmark.Åter Påverka politiken-sidan

Gillade du den här motionen? Då kan du visa det genom att klicka på knappen här nedanför. Klicka på den en gång till för att ångra.

besökare gillar motion nr 22