Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:220
Rubrik: Fossilfritt till 2030 - krävs för att hedra Parisavtalet
Ämnesområde: Global rättvisa
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Jonas Bane, Tomas Lohammar (es.no1521642856itkat1521642856amilk1521642856@enab1521642856.sano1521642856j1521642856)*
Ort:Stockholm
Organisation:Klimataktion
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
* Höj ambitionen på svenska utsläppsminskningar till 10-15% per år
* Räkna in historiska utsläpp för att skapa en rättvis fördelning i framtida utsläppsbudgetar

Sammanfattning:
I linje med den välkände klimatforskaren Kevin Anderssons rapport "Carbon Budget and Pathways to a fossil free future in Järfälla Kommun"(2017), bör Sverige höja sina ambitioner i klimatpolitiken för att uppnå sina åtaganden i Parisavtalet. Dessutom bör Sveriges historiskt höga utsläpp invägas i diskussionen när man beslutar om framtida koldioxidbudget. Allt annat är orättvist gentemot länder som inte haft samma tillgång till utveckling möjliggjord av fossil förbränning.

Motiv och bakgrund:

Sveriges ekologiska fotavtryck, om det tillämpades av hela världens ~7.5 miljarder innevånare, skulle kräva drygt fyra jordklot.

Mindre känt är att vi snart, inom Sveriges gränser, har släppt utnästan 500 ton fossil CO2 per capita (exklusive utsläpp i andra länder). [4700 MtCO2 1834-2014 http://cdiac.ess-dive.lbl.gov/ftp/ndp030/nation.1751_2014.ems]
Om resten av världens innevånare också skulle förbränna motsvarande mängd fossilt kol som vi i Sverige redan gjort, skulle världen ha intecknat en global uppvärmning på ~2,5 grader [IPCC AR5 WG1 SPM fig 10 (http://bit.ly/2FcPp1z)]

Ett rättvist ansvarstagande för Sveriges historiska utsläpp borde alltså innebära omedelbart stopp för Sveriges fossila utsläpp.
Kvarstår gör dock dilemmat att Sverige skulle sluta fungera efter några dagar utan fossila drivmedel, pga vårt kraftiga beroende. Takten i omställningen till det fossilfria samhället behöver alltså öka starkt.

Regeringen och riksdagen har beslutat att målet bör vara 85% minskning av koldioxidutsläpp till 2045. Med deras delmål för 2030 och 2040 kommer medelsvensson 2015-2050 att ha släppt ut ytterligare nästan 100 ton per person, dvs totalt (1834-2050) nästan 600 ton fossil CO2 per person (exklusive utsläpp i andra länder). Om resten av världen skulle tillåta sig samma totala per-capita-utsläpp som Sverige, skulle världen, när det hände, ha intecknat en global uppvärmning på ~3 grader. Det kan inte kallas att föregå med gott exempel.

Om den genomsnittlige världsmedborgaren bränner något mindre än 100 ton fossilt CO2 fr o m nu till 2050, har världen en rimlig chans att klara sig under 2 graders uppvärmning. Enklast vore då att fördela denna återstående budget för 2 grader lika på alla världens innevånare. Men, de historiska per-capita-utsläppen skiljer sig drastiskt åt mellan länder. Sveriges historiska
~500 tCO2 är t ex nästan dubbelt så högt som det globala medelvärdet (~275 tCO2/pers). Att Sverige då skulle fortsätta yrka på att den återstående budgeten ska fördelas lika mellan rika och fattiga är inte en rimlig avvägning mellan rika Sveriges omställningsarbete och världens framtid.

Ett rimligare sätt att allokera det lilla globalt återstående utsläppsutrymmet för en chans att klara världen under 2 graders uppvärning, ges av prof. Kevin Anderson m fl i deras rapport till Järfälla kommun [http://bit.ly/2zN6ahJ]
Rapporten utgår från den återstående utsläppsbudget 2-graders-taket ger globalt. Med hänsyn till de stora klyftorna mellan världens länder i förmåga till snabb omställning klyver rapporten världen i OECD- (rika) och icke-OECD-länder, och
fördelar den återstående budgeten så här: om icke-OECD-länderna ska ha till ~2050 på sig att ställa om till nära-noll-utsläpp (eller med exponentiell minskning -6-7 %/år) så måste de rika OECD-länderna ställa om till nära-noll-utsläpp ~2030-2035
(eller med exponentiell minskning 10-15 %/år). Rapporten ger Sverige en återstående per-capita-budget på 30-60 tCO2/person.

Denna argumentation ger en bra riktlinje till hur vi i vår statliga klimatpolitik bör förhålla oss till den historiska klimat(o)rättvisan.

Väsentligen samma villkor gav Johan Rockström m fl i Science i mars 2017 - där formulerat som en halvering av de globala utsläppen per decennium (-6.7 %/år) fram till en nära fossilfri värld 2050. Fler har påtalat och drivit dessa nödvändiga mål i många år.

Vi föreslår därför:
Att regering och riksdag tar sitt globala ansvar i klimatomställningen, respekterar Parisavtalets målsättning på max 2 grader och tar hänsyn till att Sveriges klimatbudget kräver en årlig utsläppsminskning på minst 10 procent, så att vi når målet om ett fossilfritt Sverige 2030.Åter Påverka politiken-sidan

220

1

0

P