Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:234 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Byteshandeln gynnar klimatet
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-04-05
Motionär:Jane Olsson (info@swopshop.se)*
Ort:Malmö
Organisation:SWOP SHOP
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Regeringen bör besluta om en utredning om villkor för byteshandel och sociala företag gällande
- lagar för byteshandel på kommersiell grund.
- patenträtt på tjänster.
- mer individanpassat starta-eget-bidrag.
- ett friare "fack" för nytänk hos Skatteverket.
- bidrag för sociala företag.

Sammanfattning:
Mänskligheten överförbrukar jordens resurser. Cirkulär ekonomi är ett av sätten att komma till rätt med detta. Där kan byteshandel spela en roll.

Motiv och bakgrund:
Förslag till åtgärder:
- byteshandel moms på 6%. Att momsa 25% i ett vinstdrivande företag på secondhand varor borde ju verkligen ses över. Kunder ska inte behöva betala skatt på skatt.
- söka bidrag för att man driver ett företag med innovation, cirkulär ekonomi och beteendeförändringar (sociallt entreprenörskap).
- ge nystartade företag möjligheten till ett skatte/momsfritt år för att kunna utveckla och bygga, om man så behöver. Vissa krav behöver uppnås för att det ska beviljas.
- titta mer på företagarens driv, bakgrund och engagemang borde vara tillräcklig grund till ett nystartsbidrag.
- möjligheten till patent på en tjänst i 3 år hade gett en företagare försprång när man vill vara pionjären.
- myndigheterna behöver ett ”tillfälligt fack" för att det ska vara lättare för entreprenören att kunna gå vidare med sitt innovativa beteende förändrande ärende.

Har ju märkt en förändring under mina 4 år men vill så gärna att framtida unga entreprenörer inte ska behöva gå igenom samma uppförsbacke fylld av stress och en massa drömmar som är omöjliga att nå pga hinder.Åter Påverka politiken-sidan

234

2

2

0

P