Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:24
Rubrik:Märk vardagligt använda produkter vid produktionen för miljövänlig avfallhantering
Ämnesområde: Livsstil
Inskickad: 2017-10-21
Motionär:Bo G Eriksson (e-post)
Ort:Göteborg

Föreslagna åtgärder:
Inför genom lagstiftning krav på att alla konsumentprodukter märks så att de lätt kan avfallssorteras för återvinning av innehållet och dess resurser.

Sammanfattning:

Motiv och bakgrund:
Det är svårt att sortera avfall i olika fraktioner efter innehåll och det blir därmed svårt att återvinna resurser. Bristen på information om innehållet leder till att onödigt mycket avfall förbränns istället för att återvinnas. Detta strider mot den vedertagna proncipen om att avfall skall stanna på högre steg i avfallstrappan än förbränning.
Märkningstekniken utvecklas snabbt. Textilier kan till exempel märkas med streckkod men än bättre med radiofrekvens-identifiering (RFID - (som du kanske har för att öppna porten)). Märkningen kan till exempel innehålla information om fibersammansättning, kemikalieinnehåll och lämplig avfallsfraktion. Textilierna eller fibrerna kan då återvinnas. Idag eldas cirka 80.000 ton textilier, vilket ger knappt 120.000 ton koldioxidtillskott till atmosfären. Denna belastning kan till stor del undvikas. För närmare studier se: Naturvårdsverkets rapport 6685 oktober 2015 ”Textilåtervinning. Tekniska möjligheter och utmaningar. Alternativt http://rdcu.be/nmJ2Åter Påverka politiken-sidan

Gillade du den här motionen? Då kan du visa det genom att klicka på knappen här nedanför. Klicka på den en gång till för att ångra.

besökare gillar motion nr 24