Åter till motionslistan

Åter till motionslistan

Motion nr:26
Rubrik: Ödesfrågan och svaret
Ämnesområde: Övergripande
Inskickad: 2017-11-15
Motionär:Kalle Petré (e-post)
Ort:Stockholm, Bromma

Föreslagna åtgärder:
Regering, partier och organisationer i Sverige och globalt måste utarbeta tillräckliga program för ”Klimat och 1 klot”
- för omställning av livsstilen, produktionen och ekonomin.
- för att samla den politiska styrka som behövs för omställning.

Sammanfattning:
Eko-impakten [1] från livsstil och produktion hotar mänsklighetens framtid. Tillräckligt radikala program behöver utarbetas för omställning av Livsstil, Produktion, Ekonomi och Politik.

Motiv och bakgrund:
Temperaturen i atmosfären och haven stiger kraftigt och andra miljöfaror växer. Fn's klimatpanel beskriver den stigande temperaturen. [2] Världsnaturfonden beskriver ett för högt uttag av jordklotets resurser. [3] Stockholm Resilience Centre beskriver överskridna planetära gränser. [4] Mänsklighetens framtid i anständiga former hotas. Många kallar detta vår ÖDESFRÅGA. Den kräver svar.

Mänsklighetens LIVSSTIL är dess existens. Men livsstilens ökande materiella innehåll hotar mänsklighetens egen existens genom klimat- och annan miljöförstörelse.
- Mål: En livsstil som långsiktigt sänker temperaturen på klotet och håller klotet inom de planetära gränsvärdena.
Möjliga SVAR:
- Minska materiell konsumtion radikalt bland rika klasser och länder.
- Försvara välfärden trots nerväxt och fossil-divestering. Bra välfärd till alla globalt.
- Stöd omställning i fattiga länder. Fattigdomen avskaffas.
- Utveckla kultur, forskning, folkbildning.

PRODUKTIONEN skapar den materiella grunden för Livsstilen. I produktionen sker den andra delen av miljöförstörelsen.
- Mål: En produktion som inte förbrukar resurser för mer än 1 klot.
Möjliga SVAR:
- Minska resursuttaget radikalt.
- Förnybar energi, men mycket mindre.
- Effektiv ccs.
- Fossilfritt jordbruk.
- Kollektivtrafik med tåg och bussar. Minimera flyg och personbilar.

EKONOMIN är styrsystemet för Produktionen och delar av Livsstilen. Men styrsystemet lyckas inte förhindra utvecklingen av klimat- och miljöförstörelse.
- Mål: En ekonomi i balans mellan sociala och ekonomiska krafter utan att de planetära gränserna överskrids.
Möjliga SVAR:
- Vidta ekonomiska åtgärder för snar nerväxt.
- Vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera ekonomins omställning.
- Stigande fossil-skatt.
- Fossilkapital: Mindre aktörer bör snabbt divestera. Staten bör förstatliga och snabbt stänga verksamheter.

Ytterst är det genom styrkan i POLITIKEN, som allt kan förändras. Men politiken i Sverige och resten av världen har hittills inte förmått mobilisera tillräckligt av styrka för att styra ekonomi, produktion och livsstil till en hållbar utveckling.
- Mål: Ett politiskt system med tillräckligt folkligt deltagande i demokratin för att göra livsstil, produktion och ekonomi ekologiskt hållbara.
Möjliga SVAR:
- Erkänn problemen! Utveckla en vision för ett globalt, hållbart samhälle.
- Vidta nödvändiga åtgärder för klimat och 1 klot.
- Samling för omställning. Bygg en klimatrörelse stark nog att få medborgare, politiker och företag till besinning!

NOTER

1. Eko-impakt kan man kalla människans påverkan på ekosystem, natur, klot. Se mitt (ännu bara påbörjade) arbete med klimatprogram: http://GlobalReform.se/Klimatprogram/Uppgifter.php
2. Fn’s klimatpanel: ”Paris pledges only a third of what is needed to avoid worst impacts of climate change”. http://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/emissions-gap-report-2017-governments-non-state-actors-must-do-more
3. Världsnaturfonden, Wwf. ”Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas 4,2 planeter.” http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck
4. Enligt Stockholm Resilience Center 16 januari 2015 hade fyra av nio planetära gränser blivit överskridna som resultat av mänsklig verksamhet.. http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries-data.htmlÅter till motionslistan

Åter till motionslistan

26

1

0

Gillade du den här motionen? Då kan du visa det genom att klicka på knappen här nedanför. Klicka på den en gång till för att ångra.

besökare gillar motion nr 26