Åter till senaste motionerna

Motion nr:28
Rubrik: Tillväxten förstör klotet
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2017-11-19
Motionär:Kalle Petré (moc.l1521471089iamg@1521471089erteP1521471089.ella1521471089K1521471089)*
Ort:Stockholm, Bromma
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Stoppa tillväxt-politiken!
Skaffa redskap för ekonomisk kontroll!

Sammanfattning:
Tillväxten har medfört välstånd för miljarder, men också förstörelse av klimat och övrig natur. ”Grön tillväxt” är en ideologisk konstruktion. Genom evig tillväxt kommer de gröna åtgärderna till slut att ätas upp av ytterligare produktion. Tillväxten måste stoppas! Redskap för att hantera detta måste utvecklas!

Motiv och bakgrund:
Fossila bränslen har givit förutsättningar för en enorm ökning av mänsklighetens materiella konsumtion, som också har betytt hög välfärd för flera miljarder. Dock lämnas fortfarande miljarder i misär. Och konsekvenser av produktionen pekar på, att mänskligheten allt mer kommer att drabbas av klimatförändringar och andra svårigheter, såsom havsvattenhöjningar, sötvattenbrist, utfiskning, markförgiftning, artdöd med mera. Resultatet blir svält, flyktingströmmar, konkurrens om resurser och annat. I värsta fall storskaliga krig, som i dagens värld kan bli oerhört ödeläggande över hela jorden.

Dagens svar heter ”grön tillväxt”. Med denna hoppas man kunna stoppa förstörelsen, samtidigt som jordens befolkning ska få allt bättre materiella förutsättningar. Inget visar, att ”grön tillväxt” är något annat än en ideologisk konstruktion av den överväldigande majoriteten av politiska ledare, som inte har några metoder att styra den vilda kapitalismen till nödvändig återhållsamhet.

Många åtgärder har varit framgångsrika mot miljöförstöringen. Ozon-hotet bromsades (om än inte helt neutraliserat än). Giftspridning har delvis stoppats (ddt). Kärnkraften har blivit säkrare (delvis i alla fall, men ingen lösning finns för avfallet). Osv. Med klimatet som utgångspunkt var Paris 2015 en framgång, såtillvida som man enades om, vad som behöver göras för att uppnå 2 C. Men fortfarande två år senare finns inte bindande åtgärder för detta från världens länder, varför vi nog ska räkna med minst 3 C, vilket troligen betyder bland annat hela Shanghai översvämmat. [1]

Tillväxt brukar räknas i bnp. Men det är inte ekonomisk nationalräkenskap, som är det viktiga. Tillväxt betyder mer produktion med ytterligare resursuttag och miljöförstöring. ”Grön tillväxt” kan reducera förstörelsen ”per dollar”, men i den eftersträvade eviga tillväxten kan förstörelsen bara fördröjas. Till slut har de gröna åtgärderna överspelats av mer produktion. Och ingen förespråkare av ”grön tillväxt” har tankar på att tillväxten någonsin ska stoppas.

Det måste ändras. Med kunskaper hos befolkningen och partimedlemmarna måste tillväxt-fanatismen drivas bort ur det politiska systemet. Men då kommer något att hända med ekonomin. Åtgärder som bromsar produktionsökningen (inte hos varje företag men allmänt), kommer att skapa arbetslöshet och kraftigt motstånd från de som inte längre kan tjäna pengar på denna produktion. Politiska frågeställningar kommer att resas. Är klimatrörelsen och den vunna befolkningsmajoriteten tillräckligt starka mot vinstintressen och fossillobbyister? Har politikerna redskap för att driva på denna ekonomiska utveckling och samtidigt försvara välfärden hos medborgarna? Eftersom tillväxtfrågan måste ses både i förhållande till 400 ppm och för Sveriges del en minskning av resursuttaget från 4 klot till max 1, så inser alla, att åtgärderna måste vara väldigt stora. I rika länder och bland rika människor behövs helt enkelt ”nerväxt”. Det krävs alltså kraftfulla såväl ekonomiska som politiska åtgärder.

Det är inte möjligt att här ge förslag på de åtgärder som behöver göras. Jag har inte heller en genomtänkt plan. Men det finns åtgärdsplaner, som måste diskuteras och utvecklas. Svenska författare som Staffan Laestadius och Christer Sanne, kanadensare Peter Victor och det vetenskapliga projektet ”Bortom BPN-tilväxt” måste tas med i denna diskussion. Klimatrörelsen kommer att mot bland annat denna bakgrund behöva utveckla djupgående klimatprogram kring omfattande ekonomiska frågeställningar och föra in detta i politiken och samhället. [2]

NOTER
1. Artikel om effekter av 3 C i The Guardian: https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2017/nov/03/three-degree-world-cities-drowned-global-warming 2. Se min artikel Tillväxt på http://Medborgarutredningen.se. Där finns andra referenser.Åter till senaste motionerna

28

1

0

N