Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:55
Rubrik: Inför ekologisk ekonomi inom all högre ekonomiutbildning
Ämnesområde: Utbildning
Inskickad: 2018-02-02
Motionär:Anne-Marie Bruno, Anders Bengtsson, Göran Ericson, Stefan Hallander, Suzanne Näckdal, Mathias Persson, Bengt Svalander, Barbro Toftgård, Nils Werner ( moc.1518909859liamg1518909859@54on1518909859urbma1518909859)*
Ort:Halmstad
Organisation:Klimataktion Halmstad
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att regeringen genom propositioner, regleringsbrev och styrning säkerställer utbildning i ekologisk ekonomi inom all högre ekonomiutbildning.

Sammanfattning:
Ekologisk ekonomi bör snarast inlemmas i all högre ekonomiutbildning. Den traditionella neoklassiska ekonomi, som lärs ut vid våra universitet och högskolor, fokuserar på ekonomisk tillväxt utan hänsyn till naturkapital och planetära gränser. De negativa konsekvenserna är väl kända.

Motiv och bakgrund:
Fungerande ekosystem är en förutsättning för ekonomi. I den neoklassiska ekonomin betraktas naturresurser, trots att de är ändliga, som fria nyttigheter med uppenbara och katastrofala följder för planeten. Kurser i miljöekonomi ges vid flera nationalekonomiska institutioner, men även miljöekonomi är i grunden neoklassisk genom sitt fokus på ekonomisk tillväxt. Till skillnad från ekologisk ekonomi, som framhåller det ömsesidiga beroendet mellan det ekonomiska systemet, samhället och miljön. Här håller sig ekonomin inom naturens gränser. Ämnet är tvärvetenskapligt.
”Forskare i ekonomi måste våga kritiskt granska grunderna för sin egen vetenskap, inte minst det gängse tillväxtbegreppet, i relation till ekologi” (Klimatriksdagen 2014, motion nr 55, Anika Agebjörn)
Ekologisk ekonomi bör införas inte bara på universitet och högskolor utan i all ekonomiundervisning och även andra utbildningar, med hänsyn till den överordnade betydelse ekonomi kommit att få i de allra flesta sammanhang. Ekonomistudenterna bör dock ges högsta prioritet. Deras utbildning har allför länge fått pågå skild från den fysiska verkligheten.
Åter Påverka politiken-sidan

55

1

0

P