Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:98 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Omfördelning av försvarsutgifterna till internationellt miljösamarbete
Ämnesområde: Övergripande
Inskickad: 2018-02-23
Motionär:Bo Herlin (moc.l1521470783iamg@1521470783nilre1521470783hvb1521470783)*
Ort:Hägersten
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Omfördela försvarsutgifterna så att mer går till fredsforskning och andra verksamheter, särskilt internationellt samarbete som minskar hoten mot vår gemensamma miljö.

Sammanfattning:
De internationella spänningarna minskar inte, utan blir snarare större genom ökade militära satsningar. Dessutom skadas miljön av allt flera militärövningar. För att minska spänningarna bör man snarare satsa mycket på diplomati, freds- och konfliktforskning samt internationella samarbeten av olika slag, inte minst för att rädda den miljö som vi alla är beroende av.

Motiv och bakgrund:
Konkurrensen om jordens begränsade resurser blir allt hårdare tack vare det ständiga kravet på ekonomisk tillväxt, vilket leder till både nationella och internationella konflikter. Många regeringar har därför ett ?naturligt? intresse av att öka den nationella sammanhållningen mot eventuella yttre fiender med hjälp av militära satsningar och inköp av vapen - vilket dessutom tillgodoser den övriga industrins krav på ekonomisk tillväxt. Men de internationella spänningarna minskar inte, utan ökar snarare ännu mer på grund av detta. Dessutom skadas miljön av de militärövningar, som är en del av satsningen, vilket ytterligare ökar det hot (dvs. de begränsade resurserna) mot den ekonomiska tillväxten som var det ursprungliga problemet.

Men man kan också se det som att det inte är de begränsade resurserna som är problemet (det finns ändå ingen slutlig lösning på det), utan att det är själva KRAVET på tillväxt som är problematiskt. Ett krav som ytterst härrör från finansiärers krav på ersättning för de ekonomiska satsningar de har gjort. Men dessa satsningar har inte ökat samhällets materiella resurser. De innebär bara en omfördelning av ekonomisk makt inom samhället. En omfördelning som lika väl (om berörda parter var överens om det) skulle kunna ske på annat sätt. Till exempel med andra organisationsmodeller och finansieringssystem med statlig penningutgivning (i stället för att, som nu, penningutgivningen till största delen utförs som lån av de stora privatbankerna).
Men eftersom militären ändå får så mycket pengar av samhället skulle det nog räcka med en bråkdel av dem för de föreslagna fredsbefrämjande åtgärderna.Åter Påverka politiken-sidan

98

2

2

0

P