Motioner till Klimatriksdag 2018 (38 totalt)

Uppdelning i ämnesområden    |  Av

NrRubrikÄmnesomrMotionärOrt
39 Hållbar produktion av biogas och biogödsel ur organiska rester och avfall Energi Ruzena Svedelius Dr Agr Härslöv
38 Stoppa subventioner till alla fossila bränslen Energi Ruzena Svedelius Dr Agr Härslöv
37 Bioenergi är livets energi som ska hanteras effektivare Energi Ruzena Svedelius Dr Agr Härslöv
36 Finansiering av folkbildning om klimatfrågan Utbildning Titti Knutsson Norrköping
35 Kräv varningstexter under resereklam Livsstil Henrik Petrén Uppsala
34 Stoppa befolkningsexplosionen! Övergripande Bo Cederlöf 47161 Myggenäs
33 Tillåt inga nya flygplatser eller utbyggnad av befintliga flygplatser Transport Henrik Petrén Uppsala
32 Produktion av förnybar energi måste vara hållbar ur ekosystemperspektiv Skog, mark och vatten Christer Borg Näsåker
31 Högre konsumtionsskatt på nötkött! Mat, jordbruk Gabriella Araya Borås
30 Ersätt skolbussarna med miljöbussar Transport David Thornander Borås
29 Palmolja i innehållsförteckningen Livsstil Saga Lennskog Fristad
28 Tillväxten förstör klotet Ekonomi och gröna jobb Kalle Petré Stockholm, Bromma
27 Bort med momsen på cyklar Transport Pierre Olsson, Matti Dahlbom, Jaana Isokoski, Kerstin Magnusson, Erik Hjertén, Fristad
26 Ödesfrågan och svaret Övergripande Kalle Petré Stockholm, Bromma
25 Klimatförändringarna kräver ändringar i skogsbruket Skog, mark och vatten Ola Gabrielson Stockholm
24 Märk produkter vid källan för resurssnål och miljövänlig avfallshantering Livsstil Bo G Eriksson Göteborg
23 Ändra lagar, tullavgifter med mera för att underlätta utbyggnad av solel Energi Bo G Eriksson Göteborg
22 Minska arbetsgivaravgifterna för arbetsplatser i glesbygd Stad och land Bo G Eriksson Göteborg
21 Ge stadsodling åtminstone lika mycket utrymme som parkeringsplatser Mat, jordbruk Bo G Eriksson Göteborg
20 Inför kraftfulla åtgärder för att beivra olagliga och onödiga avgasutsläpp Transport Bo G Eriksson Göteborg
19 Statligt stödsystem för kooperativ Övergripande Bo Herlin Hägersten
18 Rusta upp regionbanorna Transport Hans Sternlycke Mölndal
17 Beakta virtuellt vatten vid en global rättvis fördelning av vatten Global rättvisa Bo G Eriksson Göteborg
16 Koldioxidfri energi bortom fossilfritt Energi Bo G Eriksson Göteborg
15 Planering av infrastruktur skall ske målstyrt i stället för prognosstyrt Transport Hans Sternlycke Mölndal
14 Bygg om Sverige för tåg Transport Hans Sternlycke Mölndal
13 Använd korrekta trafikmodeller Transport Hans Sternlycke Mölndal
12 Skjut upp införandet av signalstystemet ERTMS Transport Hans Sternlycke Mölndal
10 Skapa förutsättning konkurrera om statliga arbeten oavsett bostadsort Ekonomi och gröna jobb Magnus Wallin Stockholm
9 Miljöhänsyn genomsyra myndigheters och statliga organisationers arbete Övergripande Magnus Wallin Stockholm
8 Berättelsen om det hållbara samhället Övergripande Per-Inge Brodén Stockholm, Årsta
7 Gynna hållbarare köttproduktion Mat, jordbruk Mikael Johansson Kalmar
6 Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål Transport Roger Bydler, Lena Frändberg, Elisabeth Edsjö, Lena Wistrand, Karin Wahlgren Nacka
5 Höghastighetsbanan ska lånefinansieras Transport Lena Frändberg, Lena Wistrand, Elisabeth Edsjö, Roger Bydler Stockholm
4 NATURRESURS-SKATT Ekonomi och gröna jobb Ola Gabrielson Stockholm
3 SLOPA MOMSEN PÅ BEGAGNAT Ekonomi och gröna jobb Ola Gabrielson Stockholm
2 GRETA, ETT GRÖNT HANDELSAVTAL Ekonomi och gröna jobb Ola Gabrielson Stockholm
1 Sätt ett tak för antalet starter från svenska flygplatser Transport Tomas Svensson Skoog Uppsala#amne_0

80

1