Motioner till Klimatriksdag 2018 (250 totalt)

Uppdelning i ämnesområden    |  Av

NrRubrikÄmnesomrMotionärOrt
254 Skogsbrukspolitiken behöver förnyas. Skog, mark och vatten Ingegerd Kjellberg Borlänge
253 Jord- och skogsbrukspolitik behöver förändras för försörjning o klimatmål Mat, jordbruk Ingegerd Kjellberg Borlänge
252 Nuvarande BNP-begrepp behöver revideras/kompletteras. Ekonomi och gröna jobb Ingegerd Kjellberg Borlänge
251 Särskilt stöd till ekologisk odling Mat, jordbruk Agneta Liljesköld Stockhom
250 Lägg ner ETS, EU:s Emissions Trading System Global rättvisa Ellie Cijvat Malmö
249 Jämställdhet i hållbara infrastruktursatsningar och samhällsplanering Livsstil Gerd Johnsson-Latham, Magnus Ivarsson, Lena Pårup, Inger Lindberg Stockholm
248 Basera sopavgiften på mängden sopor, förbjud s.k. fasta avgifter Övergripande Anders Berndes Stockholm
247 Rättvis omställning – gröna meningsfulla jobb, minskade klyftor Ekonomi och gröna jobb Ellie Cijvat Malmö
246 Lyckad omställning bort från olja kräver fokus, nytänk och god ekonomi. Övergripande Nemo Ivarson Ensked
245 Ett hushållningstillägg med full återbäring kan lösa miljöproblemen. Övergripande Anders Höglund MUNKA LJUNGBY
244 Equipping higher education to meet Sweden's ambitious climate policy goals Utbildning Lakin Anderson, Isak Stoddard Uppsala
243 Planering för att minska onödiga transporter Transport Lars Igeland Österfärnebo
242 Konsumtionsmål för varje politisk mandatperiod Övergripande Jonas Hansson Göteborg
241 Förbjud fast elnätsavgift för att ge incitament till energibesparing. Energi Anders Berndes Stockholm
240 Lokal kollektivtrafik 100% skattefinansierad Transport Martin Hedberg Nacka
239 CO2 emissions reduction without borders. Övergripande Janine OKeeffe Stockholm
238 Köttkonsumtionen måste minska Mat, jordbruk Ida Woxlin Sandviken
237 Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet! Stad och land Gunilla Berglund, Inger Björk, Pontus Björkman, Pia Björstrand, Jan Hagerlid, Stellan Hamrin, Seija Hiltunen, Tomas Lohammar, Anna Olsson, Marie Persson, Anne Svare, Torbjörn Vennström Enskededalen
236 Förbjud import av och ny infrastruktur för fossilgas i Sverige Energi Olivia Linander, Josefin Winberg, Anna Westberg och Christian Tengblad Göteborg, Stockholm
235 Power and Transparency need to be proportional #ExxonKnew Övergripande Janine OKeeffe Stockholm
234 Lagar för byteshandel Annat Jane Olsson Malmö
233 Bostadsrättsföreningar får inte hindra elstolpar Transport Jonas Råsbäck Linköping
232 Arbeta för klimatsmarta livsstilar och visa att det ger bättre liv Livsstil Gerd Johnsson-Latham, Lena Pårup, Inger Lindberg, Magnus Ivarson Stockholm
231 Skydda kollagret i de svenska skogarna Skog, mark och vatten Sebastian Kirppu, Amanda Tas Malung/Strömstad
230 Inför förbud mot att slänga livsmedel i butiksledet Mat, jordbruk Eva Lundqvist, Karin Sundby Nyköping
229 Sveriges självförsörjning av livsmedel måste öka Mat, jordbruk Agneta Liljesköld Stockholm
228 Laddning elbil på arbetsplats Transport Jonas Råsbäck Linköping
227 Sweden Sing for the Climate Livsstil Janine OKeeffe, Samuel Jarrick Stockholm
226 Hållbar samhällsutveckling helhetssyn och nya arbetsformer Övergripande Björn Lindbergson Sigtuna
225 Reduce CO2 emissions for children undertaking sport Livsstil Janine OKeeffe Stockholm
224 A Climate Law based on Carbon Budgets - Delivering on our Paris Commitments Övergripande Kevin Anderson, Isak Stoddard Uppsala
223 Inför 25% moms på flygresor och reklam för flygresor Transport Jan-Olof Strindlund Sundsvall
222 Energieffektivisera med vita certifikat Energi Anna Östergren, Johanna Lakso, David Kihlberg och Anders Friström Stockholm
221 Höj dieselskatten till samma nivå som bensinskatten Transport Anna Östergren, Johanna Lakso, David Kihlberg och Anders Friström Stockholm
220 Fossilfritt till 2030 - krävs för att hedra Parisavtalet Global rättvisa Jonas Bane, Tomas Lohammar Stockholm
219 Personliga utsläppskonton för särskilt klimatskadliga varor och tjänster Övergripande Sigbritt Nordlund Hägersten, Stockholm
218 Education of equality to include Climate Destruction as a Common Good Utbildning Janine OKeeffe Stockholm
217 Anpassning till det stigande havet Skog, mark och vatten Stellan F. Hamrin Stockholm
216 Ett klimatsmart ekologiskt och produktivt jordbruk Mat, jordbruk Stellan F. Hamrin Stockholm
215 Mot ett hållbart skogsbruk utan kalhyggen Skog, mark och vatten Stellan F. Hamrin Stockholm
214 Omöjligheten med den ständiga exponentiella tillväxten Övergripande BoHagstedt Gävle
213 Svenska utsläpp måste minska med minst 10 % per år för global rättvisa Global rättvisa Inger Björk Johanneshov
212 Jämställdhet en nyckel till effektiva klimatåtgärder Övergripande Anna Axelsson Bromma
211 Create a Climate Corps Övergripande Janine OKeeffe Stockholm
210 Weekly local Klimatriksdagen meetings until we reach 350ppm Övergripande Janine OKeeffe Stockholm
209 Vi behöver en plan för att förverkliga Vegolandet Sverige! Mat, jordbruk Moa Lindholm, Rosmarie Sundström Uppsala
208 Rättvis klimatfinansiering Global rättvisa Anna Axelsson Bromma
207 Staten måste sluta subventionera flyget! Transport Moa Lindholm Uppsala
206 Styrmedel för minskad köttkonsumtion Mat, jordbruk Anna Östergren, Johanna Lakso, David Kihlberg och Anders Friström Stockholm
205 Stoppdatum för fossila bränslen Energi Anna Östergren, Johanna Lakso, David Kihlberg och Anders Friström Stockholm
204 Fossilfria exportkrediter Ekonomi och gröna jobb Anna Östergren, Johanna Lakso, David Kihlberg och Anders Friström Stockholm
203 Finansiering av små och kooperativa företag Energi Ola Gabrielson Enskede
202 Reasonable Equality more important than population in IPAT! Övergripande Janine OKeeffe Stockholm
201 Klimatdeklaration på livsmedel och tydliggör effekten av matsvinn. Mat, jordbruk Belén Camarero del Río, Johanna Vahlby Stockholm, Uppsala
200 Miljövarudeklaration byggnadsmaterial/Minska klimatpåverkan från byggnation Stad och land Johanna Vahlby Uppsala
198 Klimatväxling och klimatkompensering på flygresor Transport Belén Camarero del Río Stockholm
197 Värme utan eld Energi Mikael von Knorring, Vide Karlsson Bagarmossen
196 Lyssna på IPCC i energifrågorna Energi Mikael von Knorring, Vide Karlsson Bagarmossen
195 Avgift och återbäring för energi (fee & dividend) Ekonomi och gröna jobb Ola Gabrielson Enskede
193 Satsa lika mycket på fredsåtgärder som på försvar Övergripande Björn Idar, Elisabeth Rosenborg Stockholm
192 Ekonomiutbildning Utbildning Ola Gabrielson Enskede
191 Utbildning av sjukvårdspersonal om klimatförändringens hälsoeffekter Utbildning Margareta Falk Hogstedt, Anne von Heideman Stockholm
190 CO2 Emissions: No more loose talk! Övergripande Janine OKeeffe Stockholm
189 Bränsleprissättning (bensin 50 kr/liter?) Energi Ola Gabrielson Enskede
188 Examine the 'Action' Sector relation to Climate Desctruction Övergripande Janine OKeeffe Stockholm
187 Cirkulärt jordbruk kräver ny samhällsbyggnad Stad och land Ola Gabrielson Enskede
186 Järnvägsutbyggnad är en klimatfråga Transport Lena Nylund Njurunda
185 Hur många ton kostar vårt försvar? Global rättvisa Ola Gabrielson Enskede
184 Bättre kontroll av Sveriges multilaterala utvecklingssamarbeten Global rättvisa Linda Eikestam, Amelie Bendz Stockholm
183 4-promilleinitiativet Mat, jordbruk Lena Nylund Njurunda
182 Cirkulär samverkan en nödvändighet för att nå klimatmålen Övergripande Elin Bergman, Pär Larshans, Ingela Wickman Bois Stockholm
181 Garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter Global rättvisa Stefan Mikaelsson, Sanna Lucas, Viena Rainio Silpon, Uppsala, Helsingfors
180 Solidariskt och långsiktigt samhällsbyggande. Övergripande Birger Eneroth Lidingö
179 Bygg ett transportsystem med förnybar energi. Transport Birger Eneroth Lidingö
178 Minska energiförbrukningen för mat Mat, jordbruk Göran Rudbäck Rossön
177 Effektivisera hela el-systemet. Energi Birger Eneroth Lidingö
176 Gröna remsor för insekter och småfåglar Mat, jordbruk Susanne Gerstenberg, Gunaino Enqvist, Lennart Johansson Laholm
175 Lagstadga om naturens rättigheter Övergripande Anna Nylander, Mariam Carlsson Kanyama, Susanna Fjällström, Henrik Hallgren, Pella Thiel, Peder Karlsson, Arci Pasanen, Jenni Laiti Stockholm, Göteborg, Jokkmokk
174 Klimatneutral energi Energi Michael Klein Lindome
173 Förbjud sotande fackling för en mer hållbar industri Annat Maria Jangsten, Hartmut Bohlen, Bertil Mark, Kent Andersson Göteborg
172 märkning av mat som följer svensk lagstiftning och svenska miljömål Mat, jordbruk Kari Littmarck-Sahlin Gävle
171 Inför policy om helvegetarisk mat för offentlig förvaltning Mat, jordbruk Amanda Tas, Daniel Halldorf, Rebecka le Moine Strömstad/Linköping
170 Fiska inte i grumligt vatten ? fiska på land! Mat, jordbruk Bertil Hagström Horred
169 Minska möjligheter för banker att låna ut pengar som de inte har. Ekonomi och gröna jobb Bo G Eriksson Göteborg
168 Klimatmobilisering Övergripande Daniel Ringström, Mats Sjöblom Gävle
167 Intensivkurs med fokus på psykologiska och etiska aspekter av klimatfrågan Utbildning Bo Franzén, Aina Hagberg Nacka
166 Folkbildningen, klimatet och Agenda 2030 Utbildning Mats Ehn, Susanne Hedman, Färnebo folkhögskola Stockholm, Göteborg, Österfärnebo
165 Reklamfritt på nätet Livsstil Roger Bydler NAcka
164 Flygresors utsläpp ska anges Transport Roger Bydler, Elisabeth Edsjö Nacka
163 Slopad förmånsbeskattning för cykel och pendlarkort Transport Roger Bydler, Lena Frändberg, Elisabeth Edsjö Nacka
162 Cykelvägar i den nationella infrastrukturplanen Transport Roger Bydler, Lena Frändberg, Elisabeth Edsjö Nacka
161 Differentierad avståndsbaserad skatt för lastbilar Transport Roger Bydler, Lena Frändberg, Elisabeth Edsjö, Björn Idar Nacka
160 Flyget ska ha priser som motsvarar utsläppen av växthusgaser. Transport Roger Bydler, Lena Frändberg, Elisabeth Edsjö, Björn Idar Nacka
159 Naturarrende, återföring av ekonomiska medel till resursregioner Övergripande Marcel Berkelder, Exergi Byrån, Heidi Andersson Armbryterskan från ensamheten Vännäs, resp Storuman
158 En glokal livsmedelsstrategi - för en politik med agroekologiska principer Mat, jordbruk Afrikagrupperna, FIAN Sverige, Framtidsjorden, Folk och Frö, Jordens vänner, Latinamerikagrupperna, Svalorna Indien Bangladesh Göteborg, Kalmar, Lund, Stockholm
157 Sverige måste stå upp för rätten till mark Skog, mark och vatten FIAN, Framtidsjorden, Frö och Folk, Jordens Vänner och Svalorna Indien Bangladesh Göteborg, Kalmar, Lund, Stockholm
156 Allt hänger ihop Övergripande Sven Larsson Örebro
155 Kortare arbetstid för klimatet Livsstil Göran Hådén Härnösand
154 Nationellt mål för konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp Övergripande Lotta Comé, Ludwig Bengtsson Göteborg
153 Skogsvårdslagen en del av Miljöbalken Skog, mark och vatten Roger Bydler, Lena Wallin Nacka
152 Minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser ! Livsstil Eva Bexell, Margareta Falk, Ann Helleday, Ann-Mari Hofsten, Kristina Salén Grödinge i Botkyrka kommun
151 Fler naturreservat – mål 50 % av Sveriges yta. Skog, mark och vatten Birgitta Tulin Stockholm
150 Vi behöver professorer i reparation! Utbildning Ola Gabrielson Enskede
149 Eldrivna propellerplan Transport Björn Idar, Elisabeth Rosenborg Stockholm
148 Ny nationell livsmedelsstrategi som sätter klimatet först Mat, jordbruk Britt Andersson, Kennet Öhlund Borås
147 Ett försök att göra klimatfrågan överordnad övriga valfrågor. Övergripande Jan-Olof Strindlund Sundsvall
146 Uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om val av transportmedel Transport Beatrice Sundberg, Henrik Waldenström, Björn Gustafsson, Staffan Filipsson, Jan Strömdahl, Karin Wahlgren, Stellan Hamrin, Elisabeth Edsjö Stockholm
145 Utsläppen från transportsektorn måste minska, inga fler motorvägar Transport Beatrice Sundberg, Stellan Hamrin, Karin Wahlgren, Jan Strömdahl, Per Schönning, Henrik Waldenström, Stefan Filipsson, Elisabeth Edsjö Stockholm
144 Mer fred för skattepengarna! Övergripande Anders Axner, Inger Holmlund Skokloster
143 Fördela investeringsstödet till solceller efter efterfrågan Energi Henrik Petrén Uppsala
142 Behåll de svenska kärnkraftverken Energi Henrik Petrén Uppsala
141 Ge Sveriges regering uppdrag att åter öppna för nattåg till Europa Transport Kerstin Sagström Linköping
140 Fossila subventioner ska fasas ut ur statsbudgeten Ekonomi och gröna jobb Gertrud Ingelman Göteborg
139 Investeringsbank för omställning till fossilfritt samhälle Ekonomi och gröna jobb Gertrud Ingelman Göteborg
138 Inför tågpremie på statliga myndigheter Transport Jim Werngren Trångsund/Stockholm
137 Ny Kärnkraft Energi Sven Albinsson Kärna
136 Samhällsmodell för minskad bilism. Transport Gunnar Rydnell Göteborg
135 Skärpta återvinningsmål – ett första steg mot ökat återbruk och hållbarhet Livsstil Magnus Ivarsson, Gerd Johnsson-Latham, Lena Pårup Stockholm
134 En långsiktig och genomtänkt strategi för att minska flygets utsläpp Livsstil Magnus Ivarsson, BirGitta Tornérhielm, Gerd Johnsson-Latham, Inger Lindberg, Lena Pårup Stockholm
133 Så löser vi Sveriges skuldkris och på kuppen hjälper klimatet Ekonomi och gröna jobb Ola Gabrielson Enskede
132 Lagstiftning som ger 9000-årig skog totalt skydd under, på och ovan mark Skog, mark och vatten Stig Sörlin Gamla Högsövägen 221, 955 92 Råneå
131 Vänta med stora infrastrukturprojekt Transport Björn Idar, Elisabeth Rosenborg Stockholm
130 Förbjud jordförbättring med avloppsslam Mat, jordbruk Björn Idar och Elisabeth Rosenborg Stockholm
129 Faktablad - koncentrerad kunskap för insikt och vägledning att handla nu! Övergripande Björn Lindbergson Sigtuna
128 Främja odling och förädling av biologiska industriråvaror Annat Mari Elfving, Susanne Gerstenberg, Kurt Hansson Dalarö
127 Varifrån kommer nya pengar och vem får dem? Ekonomi och gröna jobb Kjell claeson Linköping
126 Ändrad inriktning för Sveaskog Skog, mark och vatten Oscar Magnusson Bagarmossen
125 Korta arbetsdagen Livsstil Jens Reutercrona Vallentuna
124 Subventioner på biljettpriset för inrikeståg Transport May Hylander, Evelina Jörhov, Jasmine Askne GÖTEBORG
123 Kalhyggesfritt skogsbruk Skog, mark och vatten Anders Axner Skokloster
122 Starta utbildningar och forskning för att utveckla ekologiskt jordbruk Utbildning Göran Jacobsson, Ulla Björklund Stockholm
121 Flyghöjd och flyghastighet Transport Ola Gabrielson Enskede
120 Fosfor viktig resurs, dagens brytning en klimatbov, cirkulär lösning finns Stad och land Pär Larshans Stockholm
119 System för klimatneutralitet Annat Zeromission AB Stockholm
118 Avdragsgill klimatkompensation Annat ZeroMission Stockholm
117 Utveckling av styrmedel för begränsning av utsläpp av klimatgaser Övergripande Mats Dunkars, Ulla Brunö, Desirée Johansson, David Magnusson, Solveig Dahl Stockholm
116 Stoppa höghastighetstågen! Transport Ola Gabrielson Enskede
115 Klimatet och Public service Övergripande Ingalill Ek Uppsala
114 Hur skapas effektiva kolsänkor, dvs hur fås CO2 bort från atmosfären? Skog, mark och vatten Andreas Eklund Södertälje
113 Växter för att hindra den globala uppvärmningen Stad och land Elin Eriksson Trollhättan
112 Inför miljöskatt på handelsgödsel Mat, jordbruk Göran Jacobsson, Ulla Björklund Stockholm
111 Green Nudging Övergripande Gunnar Petersson Växjö
110 Konkret mätmetod för uppföljning av klimatåtgärder Övergripande Ola Gabrielson, Janine O'Keeffe Enskede
109 Planera för miljövänligare godstransporter Transport Sigbritt Nordlund Hägersten, Stockholm
108 Motverka satsningar på biobränsledrivet flyg Transport Dan Baeckström Göteborg
107 Främja forskningssatsningar på koldoxidinfångning Övergripande Dan Baeckström Göteborg
106 Upprustning av järnvägen. Transport Reidun Alfvén, Berenike Alfvén Johanneshov, Stockholm
105 Cykelerfarenhet krävs för körkort Transport Ola Gabrielson Enskede
104 Grönt index Övergripande Gunnar Petersson Växjö
103 All Sveriges naturturism ska vara hållbar 2023. Annat Xenia Brundin & Tanja Cordova Gonzalez Malmö
102 Nej till höghastighetståg Transport Björn Idar och Elisabeth Rosenborg Stockholm
101 Den lokala livsmedelsproduktionen bör stärkas och utvecklas Mat, jordbruk Göran Jacobsson, Ulla Björklund Stockholm
100 Ersätt plast med biokompositer Annat Christina Hansson SALA
99 Ge statligt stöd åt småkonsumenter för beredskapslagring av el för 72h Energi Bo G Eriksson Göteborg
98 Omfördelning av försvarsutgifterna till internationellt miljösamarbete Övergripande Bo Herlin Hägersten
97 Reflekterande tak, vägar, och åkrar Övergripande Ola Gabrielson Enskede
96 Skapa ett fredsdepartement Övergripande Inger Holmlund Stockholm
95 Hållbara städer Stad och land Elisabeth Lundqvist, Varis Bokalders Stockholm
94 Strategi för hållbara kommuner och regioner Stad och land Elisabeth Lundqvist, Varis Bokalders Stockholm
93 Undvik att ansluta Sverige till odemokratiska globala handelsavtal Övergripande Björn Idar och Elisabeth Rosenborg Stockholm
92 Stoppa kärnkraften och ta hand om avfallet på ett säkert sätt! Energi Jan Strömdahl Stockholm
91 För en fossilfri finanssektor Ekonomi och gröna jobb Em Petersson Stockholm
90 Solenergi i nybyggnation Energi Marcel Berkelder Exergi Byrån, Heidi Andersson Armbryterskan från Ensamheten, Tord Pettersson Luleå, Jens Rundberg Vännäs, Pia Lingesten Umeå, Christer Laggar Vännäs Vännäs
89 Hållbara landsbygder i ett klimatsmart Sverige Stad och land Ylva Lundkvist Fridh, Ewa Overmeer, Pella Larsdotter Thiel, David Bennet och Stephen Hinton. Stjärnsund
88 En hållbar landsbygd och livsmedelsförsörjning Mat, jordbruk Ylva Lundkvist Fridh, Ewa Overmeer, Pella Larsdotter Thiel, David Bennet och Stephen Hinton. Stjärnsund
87 Matsvinnet måste minska i alla led från primärproduktion till hushåll Mat, jordbruk Ulla Björklund Stockholm
86 Solceller på buss-tak Transport Gertrud Brorsson Stockholm
85 Motion om uppvärmda gator till, från och för kollektivtrafiken. Transport Gertrud Brorsson Stockholm
84 Stadsmiljömål och kopplingen till stadsmiljöavtal och klimatklivet Stad och land Roger Bydler Nacka
83 Klimatanpassa barnbidraget! Ekonomi och gröna jobb Ola Gabrielson Enskede
82 Hindra statligt styrda investeringar i fossil energi Ekonomi och gröna jobb Henrik Petrén Uppsala
81 CCS i Sverige Annat Ola Gabrielson Enskede
80 Ersättning för samhällsnyttig verksamhet Ekonomi och gröna jobb Ola Gabrielson Enskede
79 Lånefinansiering och OPS Ekonomi och gröna jobb Ola Gabrielson Enskede
78 Förändra examinationskraven i svensk högre utbildning! Utbildning Ola Gabrielson Enskede
77 Minska utsläppen av växthusgaser från Sjöfarten Transport Andreas Eklund Södertälje
76 Rädda regnskogen genom att göra den lönsam Skog, mark och vatten Andreas Eklund Södertälje
75 Storsatsning på vätgasproduktion med plasmateknik Energi Björn Idar, Elisabeth Rosenborg Stockholm
74 Energieffektivisera alla bostäder Energi Sigbritt Nordlund Hägersten, Stockholm
73 Förbjud direktreklam i pappersformat Livsstil BirGitta Tornérhielm, Janine O'Keeffe, Elisabeth Lundqvist, Becka Le Moine, Karin Nilsson Jungermann Skarpnäck
72 Hämta inspiration från Kuba Övergripande Jan Strömdahl STOCKHOLM
71 Skapande av gröna pengar Ekonomi och gröna jobb Stefan Norrman Tumba
70 Flyg kontra tåg kontra bil kontra båt Transport Ola Gabrielson Enskede
69 Skala upp 'One Tonne Life'! Övergripande Ola Gabrielson Enskede
68 Koppla arbetsgivaravgiften till klimatbelastningen! Ekonomi och gröna jobb Ola Gabrielson Enskede
67 Tredubbla Sveriges avsättning till FN:s gröna fond. Global rättvisa Torbjörn Vennström, Linn Rabe Norrtälje
66 Lokal ekonomi för ökad hållbarhet och resiliens Övergripande Alf Hornborg Gunnebo
65 Få igång en produktion av biokol ur skog. Biokol => jord. En ny CCS-teknik Skog, mark och vatten Andreas Eklund Södertälje
64 Bygg ut elvägar, så att fordon inte behöver ha så stora batterier Transport Andreas Eklund Södertälje
63 Syntetiska biodrivmedel ur energi från skogsbruk och jordbruk Transport Andreas Eklund Södertälje
62 Alla ska ha jobbet på gång- eller cykelavstånd (urbaniseringens gränser) Stad och land Ola Gabrielson Enskede
61 Ransoneringssystem för nöjesresor med flyg Livsstil Thomas Engdahl Stockholm
60 Möjlighet nå utsläppsnivån växthusgaser 2 ton per person 2045 Övergripande BirGitta Tornérhielm Skarpnäck
59 Återupptagande och utbyggnad av tåg och båtförbindelser inom Europa Livsstil Lena Pårup, Gerd Johnsson-Latham, Magnus Ivarsson, Inger Lindberg Lidingö
58 Beskatta byggnader efter uppvärmningskostnad Energi Bo G Eriksson Göteborg
57 Bygg bara passivhus! Energi Bo G Eriksson Göteborg
56 Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden Skog, mark och vatten Kristina Bäck, Stig-Olof Holm JOHANNESHOV
55 Inför ekologisk ekonomi inom all högre ekonomiutbildning Utbildning Anne-Marie Bruno, Anders Bengtsson, Göran Ericson, Stefan Hallander, Suzanne Näckdal, Mathias Persson, Bengt Svalander, Barbro Toftgård, Nils Werner Halmstad
54 Riksomfattande folkbildningskampanj Övergripande Gunilla Winberg Stockholm
53 Ta fram nytt ramverk - resurshushållningsplan Övergripande Lena Wallin Brösarp
52 Skog ska ej gå till bioenergi Skog, mark och vatten Lena Wallin, Roger Bydler Brösarp
51 Skogsindustrin och dess forskning med produktutveckling Skog, mark och vatten Lena Wallin, Roger Bydler Brösarp
50 Skog skall skyddas för vår framtid Skog, mark och vatten Lena Wallin, Roger Bydler Brösarp
49 Elektrifiera transportsektorn Energi Lasse Vretblad Stockholm
48 Bygg ut havsbaserad vindkraft för transportsektorns behov och för export Energi Lasse Vretblad Stockholm
47 Aktiebolagslagen hindrar hållbarhets-ambitioner Ekonomi och gröna jobb Gunnar Isaksson Göteborg
46 Regnskogarna får inte avverkas för att ersättas av palmoljeplantager Mat, jordbruk Ulla Björklund Stockholm
45 Inför utsläppsransonering Övergripande Henrik Petrén Uppsala
44 Ordet hållbarhet i politiska beslut Övergripande Mats Helander Ljungsbro
43 Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas Transport Björn Idar, Elisabeth Rosenborg Stockholm
42 Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen. Utbildning Iann Lundegård Stockholm
41 Samordnad tågtrafik inom EU Transport Bo Eriksson Mollösund
40 Klimatkalkylatorer Utbildning Kerstin Hamberger Bohus
39 Hållbar produktion av biogas och biogödsel ur organiska rester och avfall Energi Ruzena Svedelius Dr Agr Härslöv
38 Stoppa subventioner till alla fossila bränslen Energi Ruzena Svedelius Dr Agr Härslöv
37 Bioenergi är livets energi som ska hanteras effektivare Energi Ruzena Svedelius Dr Agr Härslöv
36 Finansiering av folkbildning om klimatfrågan Utbildning Titti Knutsson Norrköping
35 Kräv varningstexter under resereklam Livsstil Henrik Petrén Uppsala
34 Stoppa befolkningsexplosionen! Övergripande Bo Cederlöf Myggenäs
33 Tillåt inga nya flygplatser eller utbyggnad av befintliga flygplatser Transport Henrik Petrén Uppsala
32 Produktion av förnybar energi måste vara hållbar ur ekosystemperspektiv Skog, mark och vatten Christer Borg Näsåker
31 Högre konsumtionsskatt på nötkött! Mat, jordbruk Gabriella Araya Borås
30 Ersätt skolbussarna med miljöbussar Transport David Thornander Borås
29 Palmolja i innehållsförteckningen Livsstil Saga Lennskog Fristad
28 Tillväxten förstör klotet Ekonomi och gröna jobb Kalle Petré Stockholm, Bromma
27 Bort med momsen på cyklar Transport Pierre Olsson, Matti Dahlbom, Jaana Isokoski, Kerstin Magnusson, Erik Hjertén, Fristad
26 Ödesfrågan och svaret Övergripande Kalle Petré Stockholm, Bromma
25 Klimatförändringarna kräver ändringar i skogsbruket Skog, mark och vatten Ola Gabrielson Stockholm
24 Märk produkter vid källan för resurssnål och miljövänlig avfallshantering Livsstil Bo G Eriksson Göteborg
23 Ändra lagar, tullavgifter med mera för att underlätta utbyggnad av solel Energi Bo G Eriksson Göteborg
22 Minska arbetsgivaravgifterna för arbetsplatser i glesbygd Stad och land Bo G Eriksson Göteborg
21 Ge stadsodling åtminstone lika mycket utrymme som parkeringsplatser Mat, jordbruk Bo G Eriksson Göteborg
20 Inför kraftfulla åtgärder för att beivra olagliga och onödiga avgasutsläpp Transport Bo G Eriksson Göteborg
19 Statligt stödsystem för kooperativ Övergripande Bo Herlin Hägersten
18 Rusta upp regionbanorna Transport Hans Sternlycke Mölndal
17 Använd svenskt organiskt avfall för att odla i öknar Global rättvisa Bo G Eriksson Göteborg
16 Koldioxidfri energi bortom fossilfritt Energi Bo G Eriksson Göteborg
15 Planering av infrastruktur skall ske målstyrt i stället för prognosstyrt Transport Hans Sternlycke Mölndal
14 Bygg om Sverige för tåg Transport Hans Sternlycke Mölndal
13 Använd korrekta trafikmodeller Transport Hans Sternlycke Mölndal
12 Skjut upp införandet av signalstystemet ERTMS Transport Hans Sternlycke Mölndal
10 Skapa förutsättning konkurrera om statliga arbeten oavsett bostadsort Ekonomi och gröna jobb Magnus Wallin Stockholm
9 Miljöhänsyn genomsyra myndigheters och statliga organisationers arbete Övergripande Magnus Wallin Stockholm
8 Berättelsen om det hållbara samhället Övergripande Per-Inge Brodén Stockholm, Årsta
7 Gynna hållbarare köttproduktion Mat, jordbruk Mikael Johansson Kalmar
6 Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål Transport Roger Bydler, Lena Frändberg, Elisabeth Edsjö, Lena Wistrand, Karin Wahlgren Nacka
5 Höghastighetsbanan ska lånefinansieras Transport Lena Frändberg, Lena Wistrand, Elisabeth Edsjö, Roger Bydler Stockholm
4 Naturresurs-skatt Ekonomi och gröna jobb Ola Gabrielson Enskede
3 Slopa momsen på begagnat Ekonomi och gröna jobb Ola Gabrielson Enskede
2 GRETA, ett grönt handelsavtal Ekonomi och gröna jobb Ola Gabrielson Enskede#amne_0

80

1