Motionslista    

Uppdelning i ämnesområden    |  Av

1

Ordna efter: Nr   Rubrik   
Ämnesomr   Motionär   Ort

254  Skogsbrukspolitiken behöver förnyas.
Ingegerd Kjellberg, Borlänge | Ämne: Skog, mark och vatten
253  Jord- och skogsbrukspolitik behöver förändras för försörjning o klimatmål
Ingegerd Kjellberg, Borlänge | Ämne: Mat, jordbruk
252  Nuvarande BNP-begrepp behöver revideras/kompletteras.
Ingegerd Kjellberg, Borlänge | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
251  Särskilt stöd till ekologisk odling
Agneta Liljesköld, Stockhom | Ämne: Mat, jordbruk
250   Lägg ner ETS, EU:s Emissions Trading System
Ellie Cijvat, Malmö | Ämne: Global rättvisa
249  Jämställdhet i hållbara infrastruktursatsningar och samhällsplanering
Gerd Johnsson-Latham, Magnus Ivarsson, Lena Pårup, Inger Lindberg, Stockholm | Ämne: Livsstil
248  Basera sopavgiften på mängden sopor, förbjud s.k. fasta avgifter
Anders Berndes, Stockholm | Ämne: Övergripande
247  Rättvis omställning – gröna meningsfulla jobb, minskade klyftor
Ellie Cijvat, Malmö | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
246  Lyckad omställning bort från olja kräver fokus, nytänk och god ekonomi.
Nemo Ivarson, Ensked | Ämne: Övergripande
245  Ett hushållningstillägg med full återbäring kan lösa miljöproblemen.
Anders Höglund, MUNKA LJUNGBY | Ämne: Övergripande
244  Equipping higher education to meet Sweden's ambitious climate policy goals
Lakin Anderson, Isak Stoddard, Uppsala | Ämne: Utbildning
243  Planering för att minska onödiga transporter
Lars Igeland, Österfärnebo | Ämne: Transport
242  Konsumtionsmål för varje politisk mandatperiod
Jonas Hansson, Göteborg | Ämne: Övergripande
241  Förbjud fast elnätsavgift för att ge incitament till energibesparing.
Anders Berndes, Stockholm | Ämne: Energi
240  Lokal kollektivtrafik 100% skattefinansierad
Martin Hedberg, Nacka | Ämne: Transport
239  CO2 emissions reduction without borders.
Janine OKeeffe, Stockholm | Ämne: Övergripande
238  Köttkonsumtionen måste minska
Ida Woxlin, Sandviken | Ämne: Mat, jordbruk
237  Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet!
Gunilla Berglund, Inger Björk, Pontus Björkman, Pia Björstrand, Jan Hagerlid, Stellan Hamrin, Seija Hiltunen, Tomas Lohammar, Anna Olsson, Marie Persson, Anne Svare, Torbjörn Vennström , Enskededalen | Ämne: Stad och land
236  Förbjud import av och ny infrastruktur för fossilgas i Sverige
Olivia Linander, Josefin Winberg, Anna Westberg och Christian Tengblad, Göteborg, Stockholm | Ämne: Energi
235  Power and Transparency need to be proportional #ExxonKnew
Janine OKeeffe, Stockholm | Ämne: Övergripande
234  Lagar för byteshandel
Jane Olsson, Malmö | Ämne: Annat
233  Bostadsrättsföreningar får inte hindra elstolpar
Jonas Råsbäck, Linköping | Ämne: Transport
232  Arbeta för klimatsmarta livsstilar och visa att det ger bättre liv
Gerd Johnsson-Latham, Lena Pårup, Inger Lindberg, Magnus Ivarson, Stockholm | Ämne: Livsstil
231  Skydda kollagret i de svenska skogarna
Sebastian Kirppu, Amanda Tas, Malung/Strömstad | Ämne: Skog, mark och vatten
230  Inför förbud mot att slänga livsmedel i butiksledet
Eva Lundqvist, Karin Sundby, Nyköping | Ämne: Mat, jordbruk
229  Sveriges självförsörjning av livsmedel måste öka
Agneta Liljesköld, Stockholm | Ämne: Mat, jordbruk
228  Laddning elbil på arbetsplats
Jonas Råsbäck, Linköping | Ämne: Transport
227  Sweden Sing for the Climate
Janine OKeeffe, Samuel Jarrick, Stockholm | Ämne: Livsstil
226  Hållbar samhällsutveckling helhetssyn och nya arbetsformer
Björn Lindbergson, Sigtuna | Ämne: Övergripande
225  Reduce CO2 emissions for children undertaking sport
Janine OKeeffe, Stockholm | Ämne: Livsstil
224  A Climate Law based on Carbon Budgets - Delivering on our Paris Commitments
Kevin Anderson, Isak Stoddard, Uppsala | Ämne: Övergripande
223  Inför 25% moms på flygresor och reklam för flygresor
Jan-Olof Strindlund, Sundsvall | Ämne: Transport
222  Energieffektivisera med vita certifikat
Anna Östergren, Johanna Lakso, David Kihlberg och Anders Friström , Stockholm | Ämne: Energi
221  Höj dieselskatten till samma nivå som bensinskatten
Anna Östergren, Johanna Lakso, David Kihlberg och Anders Friström, Stockholm | Ämne: Transport
220  Fossilfritt till 2030 - krävs för att hedra Parisavtalet
Jonas Bane, Tomas Lohammar, Stockholm | Ämne: Global rättvisa
219  Personliga utsläppskonton för särskilt klimatskadliga varor och tjänster
Sigbritt Nordlund, Hägersten, Stockholm | Ämne: Övergripande
218  Education of equality to include Climate Destruction as a Common Good
Janine OKeeffe, Stockholm | Ämne: Utbildning
217  Anpassning till det stigande havet
Stellan F. Hamrin, Stockholm | Ämne: Skog, mark och vatten
216  Ett klimatsmart ekologiskt och produktivt jordbruk
Stellan F. Hamrin, Stockholm | Ämne: Mat, jordbruk
215  Mot ett hållbart skogsbruk utan kalhyggen
Stellan F. Hamrin, Stockholm | Ämne: Skog, mark och vatten
214  Omöjligheten med den ständiga exponentiella tillväxten
BoHagstedt, Gävle | Ämne: Övergripande
213  Svenska utsläpp måste minska med minst 10 % per år för global rättvisa
Inger Björk, Johanneshov | Ämne: Global rättvisa
212  Jämställdhet en nyckel till effektiva klimatåtgärder
Anna Axelsson, Bromma | Ämne: Övergripande
211  Create a Climate Corps
Janine OKeeffe, Stockholm | Ämne: Övergripande
210  Weekly local Klimatriksdagen meetings until we reach 350ppm
Janine OKeeffe, Stockholm | Ämne: Övergripande
209  Vi behöver en plan för att förverkliga Vegolandet Sverige!
Moa Lindholm, Rosmarie Sundström, Uppsala | Ämne: Mat, jordbruk
208  Rättvis klimatfinansiering
Anna Axelsson, Bromma | Ämne: Global rättvisa
207  Staten måste sluta subventionera flyget!
Moa Lindholm, Uppsala | Ämne: Transport
206  Styrmedel för minskad köttkonsumtion
Anna Östergren, Johanna Lakso, David Kihlberg och Anders Friström, Stockholm | Ämne: Mat, jordbruk
205  Stoppdatum för fossila bränslen
Anna Östergren, Johanna Lakso, David Kihlberg och Anders Friström, Stockholm | Ämne: Energi
204  Fossilfria exportkrediter
Anna Östergren, Johanna Lakso, David Kihlberg och Anders Friström, Stockholm | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
203  Finansiering av små och kooperativa företag
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Energi
202  Reasonable Equality more important than population in IPAT!
Janine OKeeffe, Stockholm | Ämne: Övergripande
201  Klimatdeklaration på livsmedel och tydliggör effekten av matsvinn.
Belén Camarero del Río, Johanna Vahlby, Stockholm, Uppsala | Ämne: Mat, jordbruk
200  Miljövarudeklaration byggnadsmaterial/Minska klimatpåverkan från byggnation
Johanna Vahlby, Uppsala | Ämne: Stad och land
198  Klimatväxling och klimatkompensering på flygresor
Belén Camarero del Río, Stockholm | Ämne: Transport
197  Värme utan eld
Mikael von Knorring, Vide Karlsson, Bagarmossen | Ämne: Energi
196  Lyssna på IPCC i energifrågorna
Mikael von Knorring, Vide Karlsson, Bagarmossen | Ämne: Energi
195  Avgift och återbäring för energi (fee & dividend)
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
193  Satsa lika mycket på fredsåtgärder som på försvar
Björn Idar, Elisabeth Rosenborg , Stockholm | Ämne: Övergripande
192  Ekonomiutbildning
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Utbildning
191   Utbildning av sjukvårdspersonal om klimatförändringens hälsoeffekter
Margareta Falk Hogstedt, Anne von Heideman, Stockholm | Ämne: Utbildning
190  CO2 Emissions: No more loose talk!
Janine OKeeffe, Stockholm | Ämne: Övergripande
189  Bränsleprissättning (bensin 50 kr/liter?)
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Energi
188  Examine the 'Action' Sector relation to Climate Desctruction
Janine OKeeffe, Stockholm | Ämne: Övergripande
187  Cirkulärt jordbruk kräver ny samhällsbyggnad
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Stad och land
186  Järnvägsutbyggnad är en klimatfråga
Lena Nylund, Njurunda | Ämne: Transport
185  Hur många ton kostar vårt försvar?
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Global rättvisa
184  Bättre kontroll av Sveriges multilaterala utvecklingssamarbeten
Linda Eikestam, Amelie Bendz, Stockholm | Ämne: Global rättvisa
183  4-promilleinitiativet
Lena Nylund, Njurunda | Ämne: Mat, jordbruk
182  Cirkulär samverkan en nödvändighet för att nå klimatmålen
Elin Bergman, Pär Larshans, Ingela Wickman Bois, Stockholm | Ämne: Övergripande
181   Garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter
Stefan Mikaelsson, Sanna Lucas, Viena Rainio, Silpon, Uppsala, Helsingfors | Ämne: Global rättvisa
180  Solidariskt och långsiktigt samhällsbyggande.
Birger Eneroth, Lidingö | Ämne: Övergripande
179  Bygg ett transportsystem med förnybar energi.
Birger Eneroth, Lidingö | Ämne: Transport
178  Minska energiförbrukningen för mat
Göran Rudbäck, Rossön | Ämne: Mat, jordbruk
177  Effektivisera hela el-systemet.
Birger Eneroth, Lidingö | Ämne: Energi
176  Gröna remsor för insekter och småfåglar
Susanne Gerstenberg, Gunaino Enqvist, Lennart Johansson, Laholm | Ämne: Mat, jordbruk
175  Lagstadga om naturens rättigheter
Anna Nylander, Mariam Carlsson Kanyama, Susanna Fjällström, Henrik Hallgren, Pella Thiel, Peder Karlsson, Arci Pasanen, Jenni Laiti, Stockholm, Göteborg, Jokkmokk | Ämne: Övergripande
174  Klimatneutral energi
Michael Klein, Lindome | Ämne: Energi
173  Förbjud sotande fackling för en mer hållbar industri
Maria Jangsten, Hartmut Bohlen, Bertil Mark, Kent Andersson, Göteborg | Ämne: Annat
172  märkning av mat som följer svensk lagstiftning och svenska miljömål
Kari Littmarck-Sahlin, Gävle | Ämne: Mat, jordbruk
171  Inför policy om helvegetarisk mat för offentlig förvaltning
Amanda Tas, Daniel Halldorf, Rebecka le Moine, Strömstad/Linköping | Ämne: Mat, jordbruk
170  Fiska inte i grumligt vatten ? fiska på land!
Bertil Hagström, Horred | Ämne: Mat, jordbruk
169  Minska möjligheter för banker att låna ut pengar som de inte har.
Bo G Eriksson, Göteborg | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
168  Klimatmobilisering
Daniel Ringström, Mats Sjöblom, Gävle | Ämne: Övergripande
167  Intensivkurs med fokus på psykologiska och etiska aspekter av klimatfrågan
Bo Franzén, Aina Hagberg, Nacka | Ämne: Utbildning
166  Folkbildningen, klimatet och Agenda 2030
Mats Ehn, Susanne Hedman, Färnebo folkhögskola, Stockholm, Göteborg, Österfärnebo | Ämne: Utbildning
165  Reklamfritt på nätet
Roger Bydler, NAcka | Ämne: Livsstil
164  Flygresors utsläpp ska anges
Roger Bydler, Elisabeth Edsjö, Nacka | Ämne: Transport
163  Slopad förmånsbeskattning för cykel och pendlarkort
Roger Bydler, Lena Frändberg, Elisabeth Edsjö, Nacka | Ämne: Transport
162  Cykelvägar i den nationella infrastrukturplanen
Roger Bydler, Lena Frändberg, Elisabeth Edsjö, Nacka | Ämne: Transport
161  Differentierad avståndsbaserad skatt för lastbilar
Roger Bydler, Lena Frändberg, Elisabeth Edsjö, Björn Idar, Nacka | Ämne: Transport
160  Flyget ska ha priser som motsvarar utsläppen av växthusgaser.
Roger Bydler, Lena Frändberg, Elisabeth Edsjö, Björn Idar, Nacka | Ämne: Transport
159  Naturarrende, återföring av ekonomiska medel till resursregioner
Marcel Berkelder, Exergi Byrån, Heidi Andersson Armbryterskan från ensamheten, Vännäs, resp Storuman | Ämne: Övergripande
158  En glokal livsmedelsstrategi - för en politik med agroekologiska principer
Afrikagrupperna, FIAN Sverige, Framtidsjorden, Folk och Frö, Jordens vänner, Latinamerikagrupperna, Svalorna Indien Bangladesh, Göteborg, Kalmar, Lund, Stockholm | Ämne: Mat, jordbruk
157  Sverige måste stå upp för rätten till mark
FIAN, Framtidsjorden, Frö och Folk, Jordens Vänner och Svalorna Indien Bangladesh, Göteborg, Kalmar, Lund, Stockholm | Ämne: Skog, mark och vatten
156  Allt hänger ihop
Sven Larsson, Örebro | Ämne: Övergripande
155  Kortare arbetstid för klimatet
Göran Hådén, Härnösand | Ämne: Livsstil
154  Nationellt mål för konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp
Lotta Comé, Ludwig Bengtsson, Göteborg | Ämne: Övergripande
153  Skogsvårdslagen en del av Miljöbalken
Roger Bydler, Lena Wallin, Nacka | Ämne: Skog, mark och vatten
152  Minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser !
Eva Bexell, Margareta Falk, Ann Helleday, Ann-Mari Hofsten, Kristina Salén, Grödinge i Botkyrka kommun | Ämne: Livsstil
151  Fler naturreservat – mål 50 % av Sveriges yta.
Birgitta Tulin, Stockholm | Ämne: Skog, mark och vatten
150  Vi behöver professorer i reparation!
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Utbildning
149  Eldrivna propellerplan
Björn Idar, Elisabeth Rosenborg, Stockholm | Ämne: Transport
148  Ny nationell livsmedelsstrategi som sätter klimatet först
Britt Andersson, Kennet Öhlund, Borås | Ämne: Mat, jordbruk
147  Ett försök att göra klimatfrågan överordnad övriga valfrågor.
Jan-Olof Strindlund, Sundsvall | Ämne: Övergripande
146  Uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om val av transportmedel
Beatrice Sundberg, Henrik Waldenström, Björn Gustafsson, Staffan Filipsson, Jan Strömdahl, Karin Wahlgren, Stellan Hamrin, Elisabeth Edsjö, Stockholm | Ämne: Transport
145  Utsläppen från transportsektorn måste minska, inga fler motorvägar
Beatrice Sundberg, Stellan Hamrin, Karin Wahlgren, Jan Strömdahl, Per Schönning, Henrik Waldenström, Stefan Filipsson, Elisabeth Edsjö, Stockholm | Ämne: Transport
144  Mer fred för skattepengarna!
Anders Axner, Inger Holmlund, Skokloster | Ämne: Övergripande
143  Fördela investeringsstödet till solceller efter efterfrågan
Henrik Petrén, Uppsala | Ämne: Energi
142  Behåll de svenska kärnkraftverken
Henrik Petrén, Uppsala | Ämne: Energi
141  Ge Sveriges regering uppdrag att åter öppna för nattåg till Europa
Kerstin Sagström, Linköping | Ämne: Transport
140  Fossila subventioner ska fasas ut ur statsbudgeten
Gertrud Ingelman, Göteborg | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
139  Investeringsbank för omställning till fossilfritt samhälle
Gertrud Ingelman, Göteborg | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
138  Inför tågpremie på statliga myndigheter
Jim Werngren, Trångsund/Stockholm | Ämne: Transport
137  Ny Kärnkraft
Sven Albinsson, Kärna | Ämne: Energi
136  Samhällsmodell för minskad bilism.
Gunnar Rydnell, Göteborg | Ämne: Transport
135  Skärpta återvinningsmål – ett första steg mot ökat återbruk och hållbarhet
Magnus Ivarsson, Gerd Johnsson-Latham, Lena Pårup, Stockholm | Ämne: Livsstil
134  En långsiktig och genomtänkt strategi för att minska flygets utsläpp
Magnus Ivarsson, BirGitta Tornérhielm, Gerd Johnsson-Latham, Inger Lindberg, Lena Pårup, Stockholm | Ämne: Livsstil
133  Så löser vi Sveriges skuldkris och på kuppen hjälper klimatet
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
132  Lagstiftning som ger 9000-årig skog totalt skydd under, på och ovan mark
Stig Sörlin, Gamla Högsövägen 221, 955 92 Råneå | Ämne: Skog, mark och vatten
131  Vänta med stora infrastrukturprojekt
Björn Idar, Elisabeth Rosenborg, Stockholm | Ämne: Transport
130  Förbjud jordförbättring med avloppsslam
Björn Idar och Elisabeth Rosenborg, Stockholm | Ämne: Mat, jordbruk
129  Faktablad - koncentrerad kunskap för insikt och vägledning att handla nu!
Björn Lindbergson, Sigtuna | Ämne: Övergripande
128  Främja odling och förädling av biologiska industriråvaror
Mari Elfving, Susanne Gerstenberg, Kurt Hansson, Dalarö | Ämne: Annat
127  Varifrån kommer nya pengar och vem får dem?
Kjell claeson, Linköping | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
126  Ändrad inriktning för Sveaskog
Oscar Magnusson, Bagarmossen | Ämne: Skog, mark och vatten
125  Korta arbetsdagen
Jens Reutercrona, Vallentuna | Ämne: Livsstil
124  Subventioner på biljettpriset för inrikeståg
May Hylander, Evelina Jörhov, Jasmine Askne, GÖTEBORG | Ämne: Transport
123  Kalhyggesfritt skogsbruk
Anders Axner, Skokloster | Ämne: Skog, mark och vatten
122  Starta utbildningar och forskning för att utveckla ekologiskt jordbruk
Göran Jacobsson, Ulla Björklund, Stockholm | Ämne: Utbildning
121  Flyghöjd och flyghastighet
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Transport
120  Fosfor viktig resurs, dagens brytning en klimatbov, cirkulär lösning finns
Pär Larshans, Stockholm | Ämne: Stad och land
119  System för klimatneutralitet
Zeromission AB, Stockholm | Ämne: Annat
118  Avdragsgill klimatkompensation
ZeroMission, Stockholm | Ämne: Annat
117  Utveckling av styrmedel för begränsning av utsläpp av klimatgaser
Mats Dunkars, Ulla Brunö, Desirée Johansson, David Magnusson, Solveig Dahl, Stockholm | Ämne: Övergripande
116  Stoppa höghastighetstågen!
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Transport
115  Klimatet och Public service
Ingalill Ek, Uppsala | Ämne: Övergripande
114  Hur skapas effektiva kolsänkor, dvs hur fås CO2 bort från atmosfären?
Andreas Eklund, Södertälje | Ämne: Skog, mark och vatten
113  Växter för att hindra den globala uppvärmningen
Elin Eriksson, Trollhättan | Ämne: Stad och land
112  Inför miljöskatt på handelsgödsel
Göran Jacobsson, Ulla Björklund, Stockholm | Ämne: Mat, jordbruk
111  Green Nudging
Gunnar Petersson , Växjö | Ämne: Övergripande
110  Konkret mätmetod för uppföljning av klimatåtgärder
Ola Gabrielson, Janine O'Keeffe, Enskede | Ämne: Övergripande
109  Planera för miljövänligare godstransporter
Sigbritt Nordlund, Hägersten, Stockholm | Ämne: Transport
108  Motverka satsningar på biobränsledrivet flyg
Dan Baeckström, Göteborg | Ämne: Transport
107  Främja forskningssatsningar på koldoxidinfångning
Dan Baeckström, Göteborg | Ämne: Övergripande
106  Upprustning av järnvägen.
Reidun Alfvén, Berenike Alfvén, Johanneshov, Stockholm | Ämne: Transport
105  Cykelerfarenhet krävs för körkort
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Transport
104  Grönt index
Gunnar Petersson, Växjö | Ämne: Övergripande
103  All Sveriges naturturism ska vara hållbar 2023.
Xenia Brundin & Tanja Cordova Gonzalez, Malmö | Ämne: Annat
102  Nej till höghastighetståg
Björn Idar och Elisabeth Rosenborg, Stockholm | Ämne: Transport
101  Den lokala livsmedelsproduktionen bör stärkas och utvecklas
Göran Jacobsson, Ulla Björklund, Stockholm | Ämne: Mat, jordbruk
100  Ersätt plast med biokompositer
Christina Hansson, SALA | Ämne: Annat
99  Ge statligt stöd åt småkonsumenter för beredskapslagring av el för 72h
Bo G Eriksson, Göteborg | Ämne: Energi
98  Omfördelning av försvarsutgifterna till internationellt miljösamarbete
Bo Herlin, Hägersten | Ämne: Övergripande
97  Reflekterande tak, vägar, och åkrar
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Övergripande
96  Skapa ett fredsdepartement
Inger Holmlund, Stockholm | Ämne: Övergripande
95  Hållbara städer
Elisabeth Lundqvist, Varis Bokalders, Stockholm | Ämne: Stad och land
94  Strategi för hållbara kommuner och regioner
Elisabeth Lundqvist, Varis Bokalders, Stockholm | Ämne: Stad och land
93  Undvik att ansluta Sverige till odemokratiska globala handelsavtal
Björn Idar och Elisabeth Rosenborg, Stockholm | Ämne: Övergripande
92  Stoppa kärnkraften och ta hand om avfallet på ett säkert sätt!
Jan Strömdahl, Stockholm | Ämne: Energi
91  För en fossilfri finanssektor
Em Petersson, Stockholm | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
90  Solenergi i nybyggnation
Marcel Berkelder Exergi Byrån, Heidi Andersson Armbryterskan från Ensamheten, Tord Pettersson Luleå, Jens Rundberg Vännäs, Pia Lingesten Umeå, Christer Laggar Vännäs, Vännäs | Ämne: Energi
89  Hållbara landsbygder i ett klimatsmart Sverige
Ylva Lundkvist Fridh, Ewa Overmeer, Pella Larsdotter Thiel, David Bennet och Stephen Hinton., Stjärnsund | Ämne: Stad och land
88  En hållbar landsbygd och livsmedelsförsörjning
Ylva Lundkvist Fridh, Ewa Overmeer, Pella Larsdotter Thiel, David Bennet och Stephen Hinton., Stjärnsund | Ämne: Mat, jordbruk
87  Matsvinnet måste minska i alla led från primärproduktion till hushåll
Ulla Björklund, Stockholm | Ämne: Mat, jordbruk
86  Solceller på buss-tak
Gertrud Brorsson, Stockholm | Ämne: Transport
85  Motion om uppvärmda gator till, från och för kollektivtrafiken.
Gertrud Brorsson, Stockholm | Ämne: Transport
84  Stadsmiljömål och kopplingen till stadsmiljöavtal och klimatklivet
Roger Bydler, Nacka | Ämne: Stad och land
83  Klimatanpassa barnbidraget!
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
82  Hindra statligt styrda investeringar i fossil energi
Henrik Petrén, Uppsala | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
81  CCS i Sverige
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Annat
80  Ersättning för samhällsnyttig verksamhet
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
79   Lånefinansiering och OPS
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
78  Förändra examinationskraven i svensk högre utbildning!
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Utbildning
77  Minska utsläppen av växthusgaser från Sjöfarten
Andreas Eklund, Södertälje | Ämne: Transport
76  Rädda regnskogen genom att göra den lönsam
Andreas Eklund, Södertälje | Ämne: Skog, mark och vatten
75  Storsatsning på vätgasproduktion med plasmateknik
Björn Idar, Elisabeth Rosenborg, Stockholm | Ämne: Energi
74  Energieffektivisera alla bostäder
Sigbritt Nordlund, Hägersten, Stockholm | Ämne: Energi
73   Förbjud direktreklam i pappersformat
BirGitta Tornérhielm, Janine O'Keeffe, Elisabeth Lundqvist, Becka Le Moine, Karin Nilsson Jungermann , Skarpnäck | Ämne: Livsstil
72  Hämta inspiration från Kuba
Jan Strömdahl, STOCKHOLM | Ämne: Övergripande
71  Skapande av gröna pengar
Stefan Norrman, Tumba | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
70  Flyg kontra tåg kontra bil kontra båt
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Transport
69  Skala upp 'One Tonne Life'!
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Övergripande
68  Koppla arbetsgivaravgiften till klimatbelastningen!
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
67  Tredubbla Sveriges avsättning till FN:s gröna fond.
Torbjörn Vennström, Linn Rabe, Norrtälje | Ämne: Global rättvisa
66  Lokal ekonomi för ökad hållbarhet och resiliens
Alf Hornborg, Gunnebo | Ämne: Övergripande
65  Få igång en produktion av biokol ur skog. Biokol => jord. En ny CCS-teknik
Andreas Eklund, Södertälje | Ämne: Skog, mark och vatten
64  Bygg ut elvägar, så att fordon inte behöver ha så stora batterier
Andreas Eklund, Södertälje | Ämne: Transport
63  Syntetiska biodrivmedel ur energi från skogsbruk och jordbruk
Andreas Eklund, Södertälje | Ämne: Transport
62  Alla ska ha jobbet på gång- eller cykelavstånd (urbaniseringens gränser)
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Stad och land
61  Ransoneringssystem för nöjesresor med flyg
Thomas Engdahl, Stockholm | Ämne: Livsstil
60  Möjlighet nå utsläppsnivån växthusgaser 2 ton per person 2045
BirGitta Tornérhielm, Skarpnäck | Ämne: Övergripande
59  Återupptagande och utbyggnad av tåg och båtförbindelser inom Europa
Lena Pårup, Gerd Johnsson-Latham, Magnus Ivarsson, Inger Lindberg, Lidingö | Ämne: Livsstil
58  Beskatta byggnader efter uppvärmningskostnad
Bo G Eriksson, Göteborg | Ämne: Energi
57  Bygg bara passivhus!
Bo G Eriksson, Göteborg | Ämne: Energi
56  Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden
Kristina Bäck, Stig-Olof Holm, JOHANNESHOV | Ämne: Skog, mark och vatten
55  Inför ekologisk ekonomi inom all högre ekonomiutbildning
Anne-Marie Bruno, Anders Bengtsson, Göran Ericson, Stefan Hallander, Suzanne Näckdal, Mathias Persson, Bengt Svalander, Barbro Toftgård, Nils Werner, Halmstad | Ämne: Utbildning
54   Riksomfattande folkbildningskampanj
Gunilla Winberg, Stockholm | Ämne: Övergripande
53  Ta fram nytt ramverk - resurshushållningsplan
Lena Wallin, Brösarp | Ämne: Övergripande
52  Skog ska ej gå till bioenergi
Lena Wallin, Roger Bydler, Brösarp | Ämne: Skog, mark och vatten
51  Skogsindustrin och dess forskning med produktutveckling
Lena Wallin, Roger Bydler, Brösarp | Ämne: Skog, mark och vatten
50  Skog skall skyddas för vår framtid
Lena Wallin, Roger Bydler, Brösarp | Ämne: Skog, mark och vatten
49  Elektrifiera transportsektorn
Lasse Vretblad, Stockholm | Ämne: Energi
48  Bygg ut havsbaserad vindkraft för transportsektorns behov och för export
Lasse Vretblad, Stockholm | Ämne: Energi
47  Aktiebolagslagen hindrar hållbarhets-ambitioner
Gunnar Isaksson, Göteborg | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
46  Regnskogarna får inte avverkas för att ersättas av palmoljeplantager
Ulla Björklund, Stockholm | Ämne: Mat, jordbruk
45  Inför utsläppsransonering
Henrik Petrén, Uppsala | Ämne: Övergripande
44  Ordet hållbarhet i politiska beslut
Mats Helander, Ljungsbro | Ämne: Övergripande
43  Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
Björn Idar, Elisabeth Rosenborg, Stockholm | Ämne: Transport
42  Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen.
Iann Lundegård, Stockholm | Ämne: Utbildning
41  Samordnad tågtrafik inom EU
Bo Eriksson, Mollösund | Ämne: Transport
40  Klimatkalkylatorer
Kerstin Hamberger, Bohus | Ämne: Utbildning
39  Hållbar produktion av biogas och biogödsel ur organiska rester och avfall
Ruzena Svedelius Dr Agr, Härslöv | Ämne: Energi
38  Stoppa subventioner till alla fossila bränslen
Ruzena Svedelius Dr Agr, Härslöv | Ämne: Energi
37  Bioenergi är livets energi som ska hanteras effektivare
Ruzena Svedelius Dr Agr, Härslöv | Ämne: Energi
36  Finansiering av folkbildning om klimatfrågan
Titti Knutsson, Norrköping | Ämne: Utbildning
35  Kräv varningstexter under resereklam
Henrik Petrén, Uppsala | Ämne: Livsstil
34  Stoppa befolkningsexplosionen!
Bo Cederlöf, Myggenäs | Ämne: Övergripande
33  Tillåt inga nya flygplatser eller utbyggnad av befintliga flygplatser
Henrik Petrén, Uppsala | Ämne: Transport
32  Produktion av förnybar energi måste vara hållbar ur ekosystemperspektiv
Christer Borg, Näsåker | Ämne: Skog, mark och vatten
31  Högre konsumtionsskatt på nötkött!
Gabriella Araya, Borås | Ämne: Mat, jordbruk
30  Ersätt skolbussarna med miljöbussar
David Thornander, Borås | Ämne: Transport
29  Palmolja i innehållsförteckningen
Saga Lennskog, Fristad | Ämne: Livsstil
28  Tillväxten förstör klotet
Kalle Petré, Stockholm, Bromma | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
27  Bort med momsen på cyklar
Pierre Olsson, Matti Dahlbom, Jaana Isokoski, Kerstin Magnusson, Erik Hjertén, , Fristad | Ämne: Transport
26  Ödesfrågan och svaret
Kalle Petré, Stockholm, Bromma | Ämne: Övergripande
25  Klimatförändringarna kräver ändringar i skogsbruket
Ola Gabrielson, Stockholm | Ämne: Skog, mark och vatten
24  Märk produkter vid källan för resurssnål och miljövänlig avfallshantering
Bo G Eriksson, Göteborg | Ämne: Livsstil
23  Ändra lagar, tullavgifter med mera för att underlätta utbyggnad av solel
Bo G Eriksson, Göteborg | Ämne: Energi
22  Minska arbetsgivaravgifterna för arbetsplatser i glesbygd
Bo G Eriksson, Göteborg | Ämne: Stad och land
21  Ge stadsodling åtminstone lika mycket utrymme som parkeringsplatser
Bo G Eriksson, Göteborg | Ämne: Mat, jordbruk
20  Inför kraftfulla åtgärder för att beivra olagliga och onödiga avgasutsläpp
Bo G Eriksson, Göteborg | Ämne: Transport
19  Statligt stödsystem för kooperativ
Bo Herlin, Hägersten | Ämne: Övergripande
18  Rusta upp regionbanorna
Hans Sternlycke, Mölndal | Ämne: Transport
17  Använd svenskt organiskt avfall för att odla i öknar
Bo G Eriksson, Göteborg | Ämne: Global rättvisa
16  Koldioxidfri energi bortom fossilfritt
Bo G Eriksson, Göteborg | Ämne: Energi
15  Planering av infrastruktur skall ske målstyrt i stället för prognosstyrt
Hans Sternlycke, Mölndal | Ämne: Transport
14  Bygg om Sverige för tåg
Hans Sternlycke, Mölndal | Ämne: Transport
13  Använd korrekta trafikmodeller
Hans Sternlycke, Mölndal | Ämne: Transport
12  Skjut upp införandet av signalstystemet ERTMS
Hans Sternlycke, Mölndal | Ämne: Transport
10  Skapa förutsättning konkurrera om statliga arbeten oavsett bostadsort
Magnus Wallin, Stockholm | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
9  Miljöhänsyn genomsyra myndigheters och statliga organisationers arbete
Magnus Wallin, Stockholm | Ämne: Övergripande
8  Berättelsen om det hållbara samhället
Per-Inge Brodén, Stockholm, Årsta | Ämne: Övergripande
7  Gynna hållbarare köttproduktion
Mikael Johansson, Kalmar | Ämne: Mat, jordbruk
6  Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål
Roger Bydler, Lena Frändberg, Elisabeth Edsjö, Lena Wistrand, Karin Wahlgren, Nacka | Ämne: Transport
5  Höghastighetsbanan ska lånefinansieras
Lena Frändberg, Lena Wistrand, Elisabeth Edsjö, Roger Bydler, Stockholm | Ämne: Transport
4  Naturresurs-skatt
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
3  Slopa momsen på begagnat
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
2  GRETA, ett grönt handelsavtal
Ola Gabrielson, Enskede | Ämne: Ekonomi och gröna jobb#amne_0

80

1