Motionslista    

Uppdelning i ämnesområden    |  Av

1

Ordna efter: Nr   Rubrik   
Ämnesomr   Motionär   Ort

39  Hållbar produktion av biogas och biogödsel ur organiska rester och avfall
Ruzena Svedelius Dr Agr, Härslöv | Ämne: Energi
38  Stoppa subventioner till alla fossila bränslen
Ruzena Svedelius Dr Agr, Härslöv | Ämne: Energi
37  Bioenergi är livets energi som ska hanteras effektivare
Ruzena Svedelius Dr Agr, Härslöv | Ämne: Energi
36  Finansiering av folkbildning om klimatfrågan
Titti Knutsson, Norrköping | Ämne: Utbildning
35  Kräv varningstexter under resereklam
Henrik Petrén, Uppsala | Ämne: Livsstil
34  Stoppa befolkningsexplosionen!
Bo Cederlöf, 47161 Myggenäs | Ämne: Övergripande
33  Tillåt inga nya flygplatser eller utbyggnad av befintliga flygplatser
Henrik Petrén, Uppsala | Ämne: Transport
32  Produktion av förnybar energi måste vara hållbar ur ekosystemperspektiv
Christer Borg, Näsåker | Ämne: Skog, mark och vatten
31  Högre konsumtionsskatt på nötkött!
Gabriella Araya, Borås | Ämne: Mat, jordbruk
30  Ersätt skolbussarna med miljöbussar
David Thornander, Borås | Ämne: Transport
29  Palmolja i innehållsförteckningen
Saga Lennskog, Fristad | Ämne: Livsstil
28  Tillväxten förstör klotet
Kalle Petré, Stockholm, Bromma | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
27  Bort med momsen på cyklar
Pierre Olsson, Matti Dahlbom, Jaana Isokoski, Kerstin Magnusson, Erik Hjertén, , Fristad | Ämne: Transport
26  Ödesfrågan och svaret
Kalle Petré, Stockholm, Bromma | Ämne: Övergripande
25  Klimatförändringarna kräver ändringar i skogsbruket
Ola Gabrielson, Stockholm | Ämne: Skog, mark och vatten
24  Märk produkter vid källan för resurssnål och miljövänlig avfallshantering
Bo G Eriksson, Göteborg | Ämne: Livsstil
23  Ändra lagar, tullavgifter med mera för att underlätta utbyggnad av solel
Bo G Eriksson, Göteborg | Ämne: Energi
22  Minska arbetsgivaravgifterna för arbetsplatser i glesbygd
Bo G Eriksson, Göteborg | Ämne: Stad och land
21  Ge stadsodling åtminstone lika mycket utrymme som parkeringsplatser
Bo G Eriksson, Göteborg | Ämne: Mat, jordbruk
20  Inför kraftfulla åtgärder för att beivra olagliga och onödiga avgasutsläpp
Bo G Eriksson, Göteborg | Ämne: Transport
19  Statligt stödsystem för kooperativ
Bo Herlin, Hägersten | Ämne: Övergripande
18  Rusta upp regionbanorna
Hans Sternlycke, Mölndal | Ämne: Transport
17  Beakta virtuellt vatten vid en global rättvis fördelning av vatten
Bo G Eriksson, Göteborg | Ämne: Global rättvisa
16  Koldioxidfri energi bortom fossilfritt
Bo G Eriksson, Göteborg | Ämne: Energi
15  Planering av infrastruktur skall ske målstyrt i stället för prognosstyrt
Hans Sternlycke, Mölndal | Ämne: Transport
14  Bygg om Sverige för tåg
Hans Sternlycke, Mölndal | Ämne: Transport
13  Använd korrekta trafikmodeller
Hans Sternlycke, Mölndal | Ämne: Transport
12  Skjut upp införandet av signalstystemet ERTMS
Hans Sternlycke, Mölndal | Ämne: Transport
10  Skapa förutsättning konkurrera om statliga arbeten oavsett bostadsort
Magnus Wallin, Stockholm | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
9  Miljöhänsyn genomsyra myndigheters och statliga organisationers arbete
Magnus Wallin, Stockholm | Ämne: Övergripande
8  Berättelsen om det hållbara samhället
Per-Inge Brodén, Stockholm, Årsta | Ämne: Övergripande
7  Gynna hållbarare köttproduktion
Mikael Johansson, Kalmar | Ämne: Mat, jordbruk
6  Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål
Roger Bydler, Lena Frändberg, Elisabeth Edsjö, Lena Wistrand, Karin Wahlgren, Nacka | Ämne: Transport
5  Höghastighetsbanan ska lånefinansieras
Lena Frändberg, Lena Wistrand, Elisabeth Edsjö, Roger Bydler, Stockholm | Ämne: Transport
4  NATURRESURS-SKATT
Ola Gabrielson, Stockholm | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
3  SLOPA MOMSEN PÅ BEGAGNAT
Ola Gabrielson, Stockholm | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
2  GRETA, ETT GRÖNT HANDELSAVTAL
Ola Gabrielson, Stockholm | Ämne: Ekonomi och gröna jobb
1  Sätt ett tak för antalet starter från svenska flygplatser
Tomas Svensson Skoog, Uppsala | Ämne: Transport#amne_0

80

1