Anmälan till samverkansmöte    Anmälningsformulär:
    Samverkansmöte - Klimatrörelsens strategier inför 20-talet
    18 februari kl 15-18

    Vi vill gärna vara med på det digitala samverkansmöten om Klimatrörelsen.


    Gör en anmälan per deltagare ifall ni vill ha flera deltagare med på mötet.