Anmälan årsmöte 2020

Anmälan till Föreningen Klimatriksdagens årsmöte 22 april 2020 kl 18.30-20.00


Endast medlemmar.

Sker online via Zoom, länk meddelas senare