Välkomna till årsmöte i Föreningen Klimatriksdagen 16 juni 2018

Dan BaeckströmEvenemang, Klimatriksdags-nytt


Den 16 juni 2018 håller Föreningen Klimatriksdagen ett årsmöte kombinerat med utvärdering av Klimatriksdag 2018 och ett Framtidsworkshop som  diskuterar föreningens framtida inriktning och roll i klimatrörelsen. Alla är välkomna till dagens samtliga punkter oavsett medlemskap, men vid omröstning under årsmötet kan endast medlemmar som betalar årets medlemsavgift delta.

Tid och plats: lördagen 16 juni kl 11-15, Allaktivitetshuset i Sundbyberg, Sturegatan 10, T-bana och pendeltåg till Sundbyberg. Hitta hit: https://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/allaktivitetshuset.html


Anmäl dig till mötet via denna länk.

Program:

Kl 11.00 – 12.30  Årsmöte. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2017, val av ny styrelse för 2018 och del av 2019. Handlingar kommer att finnas på hemsidan en vecka innan.

12.30 – 13.00  Fikapaus

13.00 – 14.00  Utvärdering av KR 2108, resultat av webenkät och styrelsens egen utvärdering.

14.00 – 15.00  Framtidsworkshop. Diskussion om föreningens framtida inriktning och roll i klimatrörelsen. Kommande aktiviteter. Avslutning.

 

Handlingar:

1.       Dagordning årsmötet

2.       Verksamhetsberättelse för 2017-maj 2018

3.       Förvaltningsberättelse för 2017

4.       Ekonomiska rapporter

5.       Årsbokslut

6.       Revisionsberättelse

7.       Verksamhetsplan och budget 2018-2019

8.       Styrelsens förslag till professionell revision

9.       Valberedningens förslag (uppdaterat 2018-06-10)

 

Välkomna!