Britt-Maris tomma sida

Ekologisk Jordbruk. Odla medvetet  för framtiden
På ekologiska gårdar är kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel inte tillåtet. Istället används andra metoder för att hejda skadegörare och ge jorden näring. Fördelarna är bland annat att fler vilda djur och växter överlever och att giftiga kemikalier inte sprids. 

Här är Britt-Maris övningssida

Man kan skriva fetstilt, kursivt etc

Man kan också lägga in länkar.

Man kan också lägga in bilder: