Grön Omstart stöder oss

Dan BaeckströmStödjare

Tankesmedjan Grön Omstart stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd!

Vi frågar oss: finns det någonting som kan hejda er oemotståndliga impuls att skriva motioner till Klimatriksdagen?