Inspiration till motionsskrivare i ämnet Global rättvisa

Dan BaeckströmKlimatriksdags-nytt, Motioner & utskott

Utskottet för Global rättvisa har tagit fram ett underlag som berättar om ett sätt att se på och beräkna Sveriges globala klimatskuld. Texten bygger i stor utsträckning på forskning som bedrivits vid Lunds universitet och visar att vi kan ta ett ekonomiskt ansvar för vår klimatskuld och därigenom bidra till att bekämpa den globala uppvärmningen på ett rättvist sätt.

Länk till dokumentet