Motionsformulär – OBS endast för internt bruk

Denna sida är till för att Klimatriksdagens motionsgrupp skall kunna ta fram ett formulär för motioner till Klimatriksag 2022. OBS motionstiden har inte startat än, så försök inte skicka in motioner med detta formulär.

  OBS! glöm inte att läsa instruktionerna under "Skriva motion".

  Om du har problem med att fylla i formuläret, eller om du tycker att det är svårt att få ditt förslag att passa ihop med hur formuläret är uppbyggt, skriv en rad till riksdag@klimatriksdagen.se så hjälper vi dig.

  * = obligatorisk uppgift  NOTE! Don't forget to read the instructions under "Write Proposal".

  If you have a problem with filling in the form, or if you think that it is difficult to for your suggestion to fit into the form, write to us at riksdag@klimatriksdagen.se and we will help you.

  * = Required information