Motioner till Klimatriksdag 2022

Totalt fick vi under motionsperioden 1 september - 21 november 2021 in 152 motioner, dvs förslag från engagerade medborgare på hur klimatkrisen ska lösas – fantastiskt! Nu är motionsfönstret stängt för denna gång – revideringar kan dock göras fram till den 9 januari, se nedan.

Så vad händer nu? En första urvalsomröstning kommer att ske 11-21 februari 2022. Därefter kommer ett urval av motionerna att presenteras på årets viktigaste klimatevent: Klimatriksdag 2022 som går av stapeln 1-3 april på Kulturhuset i Stockholm. (Om du inte redan har biljett så se till att boka här.) På Klimatriksdag 2022 kommer de allra starkaste förslagen att röstas fram för att sedan överlämnas till Sveriges riksdagspartier.

Tiden för revidering av motioner har nu löpt ut. Fr om 10 januari 2022 kommer motionerna inte att ändras i sitt innehåll.

Motionslistan