Motioner till Klimatriksdag 2022

När du skickat in en motion via vårt motionsformulär får du ett mejl som bekräftar att vi tagit emot den. Därefter gör vi en snabb granskning av motionen för att försäkra oss om att den är seriöst menad och inte har ett budskap som strider mot Klimatriksdagens värdegrund. När vi fått in ett antal motioner kommer de att publiceras på denna sida. Du får även ett mejl vid publicering av din motion. 

Vi hoppas att många kommer att läsa, begrunda och diskutera förslagen. Motionärer får gärna bearbeta och/eller slå ihop motioner om ni upptäcker att det finns andra likartade. Följ denna länk för att revidera din motion. (Motionärer kan kontaktas per mejl antingen genom länk i motionerna eller via motionsgrupp@klimatriksdagen.se). 

I början av 2022 kommer vi att ha en första digital omröstning för att välja ut de bästa, viktigaste och mest träffsäkra förslagen. Dessa kommer sedan att gå vidare till Klimatriksdag 2022 på Kulturhuset i Stockholm den 1-3 april.

Motionslistan