Vad händer med motionerna?

På den här sidan kommer vi så småningom att i detalj beskriva processen kring motionerna - hur de ska behandlas, presenteras, diskuteras och röstas om. Arbetet med att färdigställa motionsprocessen pågår febrilt, men för att du som motionsskrivare ska få en idé redan nu så kommer här en kort beskrivning av huvuddragen.

  • Den som skriver en motion kommer att lämna in den digitalt via ett formulär här på hemsidan. Motionsstart 1 september 2021.
  • När sista dagen för motionsinlämning (30 oktober 2021) är passerad, kommer samtliga motioner att presenteras i sin helhet här på hemsidan, och alla får möjlighet att läsa, tycka till och diskutera innehållet.
  • I början av 2022 ska vi genom omröstning på nätet göra ett första urval av motioner som sedan går vidare till en slutlig omröstning under Klimatriksdag 2022 på Kulturhuset den 1-3 april.
  • Där väljer vi så de bästa och viktigaste förslagen att lämna över till Sveriges riksdag.