Denna sida är under konstruktion. Snart klar...

Revidera motion

Revideringsfönstret är stängt!

Från och med 10 januari 2022 är det inte längre möjligt att revidera sin motion. Klimatriksdagen går nu in i nästa fas av arbetet med motionerna till Klimatriksdag 2022. Vi tackar alla som bidragit med motioner.