Revidera din motion här

Det går inte längre att revidera sin motion!

Tiden för revidering av motioner löpte ut den 9 januari 2022. Klimatriksdagen går nu in i nästa fas av arbetet med motionerna till Klimatriksdag 2022. Vi tackar alla som bidragit med motioner.