Tema: Människan i omställningen

Till Klimatriksdag 2022 efterlyser vi motioner på temat Människan i omställningen. 

Idag tenderar mycket fokus att hamna på de tekniska åtgärder som krävs för att begränsa klimatförändringarna. Detta räcker dock inte utan vi måste också lyfta fram de sociala, psykologiska och demokratiska aspekterna i denna nödvändiga omställning. Genom att motionera kan du bidra med dina idéer om hur omställningen ska genomföras på ett mänskligt och socialt hållbart sätt.

Människan i omställningen är ett brett tema som kan inkludera en mängd olika ämnesområden. Några förslag är social hållbarhet, mobilisering, mänskliga rättigheter, demokrati, kulturens roll, kommunikation, information, utbildning/lärande, livskvalitet, fysisk såväl som psykisk hälsa, arbetsmarknadens omställning, medborgarengagemang och sociala “tipping points”. Klimatriksdagens nyligen släppta rapport Människan i klimatkrisens tid kan också ge god inspiration för ämnet.

Vilka åtgärder skulle du vilja föreslå till riksdag/regering för att…

…skapa acceptans, delaktighet och engagemang för nödvändig omställning?

…säkerställa demokratin och inkludering i omställningsprocessen?

...omställningen ska bli rättvis, jämlik och jämställd?

...stimulera visioner för hållbar utveckling inom planetens gränser?

...främja, driva och hitta incitament för nödvändiga livsstilsförändringar hos befolkningen?

...främja mångfald och ta tillvara olika perspektiv och kompetenser?

…involvera och dra nytta av aktörer från olika branscher och sektorer? 

...ta tillvara engagemanget hos barn och unga samt sätta deras behov högt på agendan? 

...underlätta skapandet av hållbara jobb?

...öka krismedvetande och kunskap kring organisering och hantering av kommande kriser?

...på annat sätt påskynda och säkerställa en socialt hållbar omställning?