Tema: Människan i omställningen

Klimatriksdag 2022 har tema “Människan i omställningen”.

Idag tenderar mycket fokus att hamna på de tekniska åtgärder som krävs för att begränsa klimatförändringarna. Minst lika viktiga är dock att att lyfta de sociala, psykologiska och demokratiska aspekterna. Människan i omställningen är ett brett tema som kan inkludera en mängd olika ämnesområden. Några förslag är social hållbarhet, mobilisering, mänskliga rättigheter, demokrati, kulturens roll, kommunikation, information, utbildning/lärande, livskvalitet, fysisk såväl som psykisk hälsa, arbetsmarknadens omställning, medborgarengagemang och sociala “tipping points”. Klimatriksdagens nyligen släppta rapport Människan i klimatkrisens tid kan också ge god inspiration för ämnet.

Vilka åtgärder skulle du vilja föreslå till riksdag/regering för att…

…skapa acceptans, delaktighet och engagemang för nödvändig omställning?

…säkerställa demokratin och inkludering i omställningsprocessen?

...omställningen ska bli rättvis, jämlik och jämställd?

...stimulera visioner för hållbar utveckling inom planetens gränser?

...främja, driva och hitta incitament för nödvändiga livsstilsförändringar hos befolkningen?

...främja mångfald och ta tillvara olika perspektiv och kompetenser?

…involvera och dra nytta av aktörer från olika branscher och sektorer? 

...ta tillvara engagemanget hos barn och unga samt sätta deras behov högt på agendan? 

...underlätta skapandet av hållbara jobb?

...öka krismedvetande och kunskap kring organisering och hantering av kommande kriser?

...på annat sätt påskynda och säkerställa en socialt hållbar omställning?

En tydlig mall samt detaljerade instruktioner om hur du skriver och lämnar in motioner, kommer att presenteras på hemsidan senare i sommar. Den efterföljande processen för hanteringen av inlämnade motioner, samt för efterföljande omröstning, presenteras senast i oktober på hemsidan samt direkt till motionärerna.