Vinnande motioner

Vi gratulerar motionärerna bakom de vinnande motionerna  Klimatriksdag 2022! Ni hjälper till att driva igenom framtidens klimatpolitik i Sverige! Nedan listas de vinnande motionerna inom respektive ämneskategori. Klicka på motionsrubriken för att läsa hela motionen.

Medborgarengagemang och demokratins utveckling

Livskvalitet och hälsa

Samhällsorganisering och systemförändring

Kunskap, lärande och beteendeförändring

Klimat- och miljörättvisa

Naturresurser, ekosystem och biodiversitet