Motion nr:(103)
Rubrik: Ersättning för samhällsnyttig verksamhet (Från KR18)
Inskickad: 2021-11-20
Motionär:Ola Gabrielson (Kontakta motionär)
Ort:Enskede
Ämneskategori: Samhällsorganisering och systemförändring

Föreslagna åtgärder:
Vi föreslår att, som ett enklare första steg mot allmän Baslön, samhället börjar ersätta människor för frivilligt och ideellt arbete och annan samhällsnyttig verksamhet.

Speciellt bör människor som aktivt engagerar sig för att rädda världen undan en klimatkatastrof premieras.

Sammanfattning:
Ett första steg mot allmän Baslön kan vara att kompensera frivilliga som hjälper till att göra Sverige bättre. Ersättningen bör begränsas för att inte skapa en ny form av lönearbete av detta.

Gradvis kan detta system sedan öppnas till att inkludera andra kategorier.

Motiv och bakgrund:
Den svenska välfärdsstaten är ett internationellt begrepp, delvis kopierat på olika sätt i stora delar av världen. Modellen i ett nötskal syftar till att ge alla människor ett värdigt liv genom ekonomiska och andra stöd av olika slag. Med åren har detta vuxit till ett komplicerat system av bidrag, reglerat av ett lika komplicerat system av lagar, uttolkade av en stor byråkratisk apparat. Listan på olika bidrag kan göras lång: Föräldrapenning, barnbidrag, vårdnadsbidrag, sjukpenning, arbetsmarknadsstöd, studiebidrag, lönebidrag, lokaliseringsstöd, särskilt stöd till funktionshindrade, föreningsbidrag, pension, osv.

Vi talar alltmer om Baslön som ett sätt att se till att alla har en dräglig minimum levnadsstandard, och samtidigt förenkla administrationen av socialstöd och stigmat som det ger. Vad vi inte talar så mycket om är vilka regler som ska gälla och fr.a. huruvida samhället kan begära någonting i gengäld.

Samtidigt pågår ett i stort sett obetalt men likafullt för samhället mycket värdefullt arbete i många sektorer av samhället. Föräldrar hjälper grupper av barn med läxorna, eller tränar dem i fotboll eller schack. Föreningar och frivilliga hjälper flyktingar och hemlösa med mat, husrum, och stöd vid kontakt med myndigheter. Folk på kvällskurser höjer allmänbildningsnivån och skapar debatt i dagsfrågor. Aktivistgrupper och andra politiska lokalorganisationer bidrar till att bredda demokratin och förbättra de politiska besluten. Författare, konstnärer och artister kan arbeta skapande utan lön i åratal innan de eventuellt slår igenom.

Specifikt i detta sammanhang är det tydligt hur många människor som frivilligt och oftast utan ersättning försakar mycket och lägger stor del av sin tid och energi på att sprida information och skapa opinion kring klimatkrisen. Denna frivilliga insats kan om några decennier visa sig ha varit avgörande för att den nödvändiga omställningen blev en framgång.

FÖRSLAG
Ett enkelt första steg mot allmän Baslön skulle vara att kompensera dessa frivilliga och alla andra som utan att begära pengar hjälper till att göra Sverige bättre. Vi skulle kunna sätta en nominell timlön, säg 100 kronor, och konstruera en schablon för hur mycket tid en typisk person inom varje kategori spenderar per månad. En hårt ideellt arbetande person kommer upp i ganska många timmar, ersättningen bör därför begränsas till säg 10 000 kronor per månad för att inte skapa en ny form av lönearbete av detta.

Gradvis kan detta system sedan öppnas till att inkludera studenter, föräldra- och sjuklediga (på lägstanivå), fattigpensionärer, arbetssökande, nyanlända, osv.103

1

1

0

L