Motion nr:(106)
Rubrik: Underlätta minskande av ekologiskt fotavtryck
Inskickad: 2021-11-20
Motionär:Johanna Karlsson (Kontakta motionär)
Ort:Säffle
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
Öka konsumentens kostnad för importerat kött.
Minska konsumenternas kostnader för ekologiskt hållbara livsmedel.
Främja konsumtionen av svenskproducerade produkter och svenska livsmedel.

Sammanfattning:
Som det ser ut i dag importerar Sverige mer än vad vi exporterar. Att importera livsmedel och produkter som vi själva kan tillgodose vår marknad bör begränsas då transporter står för en extremt stor del av den klimatkris vi står inför globalt.
Att importerat kött kostar mindre än vårt svenska kött måste förändras, klimatmässigt bör det importerade vara betydligt dyrare än det svenska. Dessutom behöver våra agronomer en ökad försäljning och vårt samhälle behöver dem för att bevara en levande landsbygd och en ökad biologisk mångfald.

Motiv och bakgrund:
I dagens livsmedelsbutiker kostar Irländsk och Danskt kött mindre än Svenskt kött. Att se till att svenska bönders kött säljs mest i affärerna gynnar både klimatet med minskande transporter och våra bönder omsättning. Att höja priset på det importerade eller sänka på de svenska produkterna är något som måste göras för att alla invånare ska kunna välja svenskt kött.
Detta bör även gälla när det kommer till frukt och grönsaker, de svenskodlade bör vara betydligt billigare än de importerade valen i grönsaksdiskarna.
Många av konsumenterna som handlar i våra butiker har inte råd att lägga mer pengar på de ekologiska eller svenskproducerade produkterna, men dessa produkters omsättning gynnar det nationella ekonomiska flödet, likaså den globala klimatfrågan, så därför bör dessa produkter ha ett lägre pris än de importerade och oekologiska produkterna.106

1

1

0

L