Motion nr:11
Rubrik: Rubrik 14.59
Inskickad: 2021-08-29
Motionär:Test 14.59 (Kontakta motionär)
Ort:Malmö
Organisation:org
Ämneskategori: Medborgarengagemang och demokratins utveckling

Föreslagna åtgärder:
Åtgärder

Sammanfattning:
Sammanfattnign

Motiv och bakgrund:
Bakgrund11

1

0

L