Denna motion kan ej röstas på – har slagits samman med motion nummer 15
Motion nr:(110) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Klimatmål räcker inte - det behövs SMART:a mål, åtgärder, ansvariga, resurser och uppföljning för nå konkreta resultat
Inskickad: 2021-11-24
Motionär:René Mortensen (Kontakta motionär)
Ort:Karlstad
Ämneskategori:

Föreslagna åtgärder:
Riksdagen beslutar att det klimatpolitiska ramverkets regler kompletteras enligt:
- klimatmål ska vara SMART:a, (Specifika, Mätbara, ha ett utpekat Ansvar, Relevanta, Tidsatta)
- regeringen ska besluta om ÅTGÄRDER som bedöms leda till de mål eller delmål som åtgärden syftar till att nå
- ANSVARIGA för att genomföra åtgärderna ska utses
- vid behov ska RESURSER avsättas för att genomföra åtgärdern

Sammanfattning:
En viktig orsak till att världen och Sverige inte nått uppsatta klimatmål är att det finns stora hål i kedjan från mål till uppföljning. Ofta är inte målen SMART:a Specifika, Mätbara, utpekat Ansvar, Relevanta, Tidsatta), det SAKNAS ÅTGÄRDER som bedöms leda till de mål eller delmål som åtgärden syftar till att nå, det finns INTE UTPEKAT ANSVARIGA för att genomföra åtgärderna och det finns ofta INTE RESURSER AVSATTA för att nå målen/genomföra åtgärderna.

Kompletterar den utmärkta motionen (nr 15) "Klimatpolitiska ramverkets klimatmål kopplat till koldioxidbudget för Sverige ska lagfästas."

Motiv och bakgrund:
Vi har känt till växthuseffekten och klimatproblematiken i många år. Sedan början på 1990-talet har vi globalt och i Sverige satt upp mål för minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser. Faktum är att Riksdagen i slutet av 1980-talet antog ett ramverk med ett tak för utsläppen av koldioxid, se https://www.caminomagasin.se/nyheter/2020/12/11/darfor-valde-sverige-bort-klimatutmaningen-pa-80-talet Ändå har koldioxidutsläppen sedan 1990 ökat med cirka 60% per år globalt. I Sverige har de konsumtionsbaserade utsläppen legat ganska stilla under många år.

En viktig orsak till att världen och Sverige inte nått uppsatta klimatmål är att det finns stora hål i kedjan från mål till uppföljning. Ofta är MÅLEN INTE SMART:a (Specifika, Mätbara, utpekat Ansvar, Relevanta, Tidsatta). Finns det mål SAKNAS ofta ÅTGÄRDER som kan bedömas leda till de mål eller delmål som åtgärden syftar till att nå. Mycket ofta finns INTE UTPEKAT ANSVARIGA för att genomföra åtgärderna och det finns nästan aldrig RESURSER AVSATTA för att nå målen/genomföra åtgärderna. Utöver detta har vi ofta varit dåliga på att följa upp i vilken mån vi nått målen och väldigt dåliga på att analysera varför vi inte nått målen och dra slutsatser utifrån analysen.

Om inte hela kedjan från mål till uppföljning är komplett är det mycket liten chans att det blir några konkreta resultat i klimatarbetet. Det är som att bara ha en skiss på det färdiga huset när man ska bygga ett nytt hus. Bestämmer man inte mer i detalj hur huset ska byggas, vem som ska bygga och om man inte avsätter pengar för bygget – ja då är det inte så stor chans att det blir något nytt hus.
Under ett 10-tal år har jag haft anledning att läsa igenom kommuners och regioners klimat-/energi-/miljöprogram och har ständigt sett ovannämnda "hål".110

2

2

0

L