Motion nr:(113)
Rubrik: Klimatpreppa byggnader på ett energieffektivt sätt
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Eva Gustavsson (Kontakta motionär)
Ort:Linköping
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
- Låt Boverket sammanställa riktlinjer för anpassning av både nybyggnation och befintliga byggnader för energieffektiv sänkning av inomhustemperaturen i värmeböljor
- Riktlinjerna ska i första hand avse passiva metoder för temperaturhantering
- Tillför resurser för att sprida kunskapen, ge incitament av olika slag och ev. även lagstifta

Sammanfattning:
När värmeböljorna kommer allt tätare och blir allt varmare ställer alltfler människor krav på luftkonditionering, både privat och i offentliga byggnader. Detta eldar på klimatförändringarna ytterligare i en ond cirkel.

Vi behöver få tillgång till energieffektiva metoder att hålla en lägre temperatur inomhus än utomhus under värmeböljorna. Framför allt småbarn, sjuka och äldre är känsliga för höga temperaturer. Med passiva metoder som fuktabsorberande tegelfasad och -tak, markiser och orientering efter väderstreck kan behovet av tillsatsenergi för luftkonditionering minskas eller elimineras.

Motiv och bakgrund:
Värmeböljorna kommer allt tätare och blir allt varmare när klimatförändringen fortskrider. Inomhustemperaturen kan med vissa huskonstruktioner och byggmaterial bli avsevärt högre än med andra mer genomtänkta konstruktioner.

Numera ställer alltfler människor krav på luftkonditionering, det säljs AC-anläggningar för privat bruk som aldrig förr och kraven höjs för offentliga byggnader som sjukhus och äldreboenden. Framför allt småbarn, sjuka och äldre är känsliga för höga temperaturer. Tyvärr eldar luftkonditioneringen på klimatförändringarna ytterligare i en ond cirkel.

Vi behöver få tillgång till energieffektiva metoder att hålla en lägre temperatur inomhus än utomhus under värmeböljorna. Med passiva metoder som t.ex. fuktabsorberande tegelfasader och -tak, markiser mot solinstrålning genom fönstren, ljusa fasadfärger och orientering efter väderstreck kan behovet av tillsatsenergi för luftkonditionering minskas eller elimineras. Det finns säkerligen många fler byggtekniker som bidrar till lägre inomhustemperatur.

Riksdag och regering bör ge Boverket i uppdrag att ta fram eller bearbeta riktlinjerna för klimatvänlig byggteknik i avsikt att minska behovet av luftkonditionering. Det behöver även tillföras resurser för att sprida kunskapen, ge incitament av olika slag och ev. även lagstifta.

Tegel är ett mycket hållbart och miljöriktigt material med goda egenskaper för inomhusmiljön:
http://www.husbyggaren.se/tegel-alla-tiders-byggmaterial/113

1

1

0

L