Motion nr:(116)
Rubrik: Beskattning och återanvändning/återvinning av betong
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Eva Gustavsson (Kontakta motionär)
Ort:Linköping
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
- Inför en särskild skatt på betong
- Inför krav på återanvändning och effektiv återvinning
- Sprid information om alternativen

Sammanfattning:
Betong är ett mycket energikrävande material. Framställningen förstör även grundvattnet på Gotland. Återanvändning och återvinning behöver främjas.

Det behövs en särskild betongskatt och även krav på återanvändning och effektiv återvinning, gärna även av andra byggmaterial.

Tegel har liknande användningsområden men mycket bättre miljöegenskaper. Det är i dock nuläget billigare att lägga betongpannor på tak än tegel, och betongen har i allmänhet kortare livslängd.

Motiv och bakgrund:
Betong är ett hållbart och beständigt material, men även mycket energikrävande vid framställningen. I år har vi lärt oss att grundvattnet på Gotland blir förstört av Cementas verksamhet där, och att samhället är villigt att offra både detta grundvatten och förtroendet för demokratiska institutioner för att kunna fortsätta slösa med betong. Vi borde låta turerna kring Cementas miljöhantering bli en väckarklocka att motverka användning av betong där alternativ finns eller återanvändning kan ske.

Ett par exempel:
Det är i nuläget billigare att lägga betongpannor på taket än tegel. Livslängden är dock normalt kortare även om betongen är mer hållbar mot direkt mekanisk påverkan. Se https://takdirekt.se/skillnaden-mellan-tegel-och-betongpannor/ och https://www.takläggarestockholm.net/betongpannor-eller-tegelpannor. Gissningsvis inleds de flesta takrenoveringar idag med att krossa fullt funktionsdugliga tegelpannor ner i en container.

Vid byggande av murar kräver utförande företag att det ska ske med användning av betong även om det gäller murar och stödmurar av natursten. En rejäl betongskatt skulle vara ett incitament att utveckla bättre och mer klimatvänliga metoder.

På återvinningscentralerna slängs stora mängder hela användbara betongplattor, -plintar och -rör. Och de krossas oftast till fyllmaterial istället för att återanvändas eller återvinnas på ett bättre sätt. Kommunerna behöver få krav på sig att skapa former för återanvändning av betong och även av andra byggmaterial, som fönster, dörrar, trä, tegelpannor och annat.116

1

1

0

L