Motion nr:(118)
Rubrik: Civil beredskap för klimatkatastrofer
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Elisabeth Lundqvist, Karl Petré, Katta Nordlund-Falk, gunilla Granath, Gunilla Berglund, Eva Lotta Bexell, Sonja Hermele (Kontakta motionär)
Ort:Enskededalen
Ämneskategori: Kunskap, lärande och beteendeförändring

Föreslagna åtgärder:
För att hantera allvarliga händelser orsakade av klimatförändringar och andra kriser krävs utbildning för hela folket. Vi behöver kunna
• ge första hjälpen
• förebygga och släcka bränder
• förebygga översvämningar och bygga fördämningar
• rena vatten
• odla mat vid importavstängning
• vara behjälpliga vid kommande pandemier
• ge hjälp till flyktingar i Sverige och globalt
• stödja försvar mot kl

Sammanfattning:
Vi medborgare behöver kunskap om hur vi ska hantera kommande katastrofer orsakade av klimatförändringarna. Vissa, som översvämningar och omfattande bränder har vi redan fått känna av. Andra kommer att följa. Det behövs därför en obligatorisk utbildning för hela folket. I åratal hade vi Allmän värnplikt för att kunna försvara oss vid händelse av krig. Klimatkrisen handlar om planetens existens och kräver ett civilt försvar: konkreta och breda kunskaper för att vi ska kunna skydda djur, natur och mänskligt liv. Även det militära försvaret bör rustas för denna beredskap.

Motiv och bakgrund:
Antalet och storleken på globala katastrofer som orsakats av klimatförändringen har ökat dramatiskt på senare tid. Även Sverige har och kommer att drabbas. Denna utveckling kommer att fortsätta under en lång period oavsett framgångar med att lösa klimatkrisen.
Den hetta vi upplevde 2018 och de bränder som följde har med klimatförändringarna att göra. Det slår forskarna fast. Ett svårt släckningsarbete och många personliga tragedier följde. Därefter har ytterligare bränder och stora översvämningar förekommit. De av klimatförändringarna orsakade förändringarna i de norra jetströmmarna gör att Sverige får långa nederbördsperioder och värmeböljor. Det gör att vi kommer att få se fler bränder, översvämningar, missväxt och andra problem.
Om världen misslyckas med målet "1.5 C eller högst 2 C", är det stor risk, att flyktingströmmar ökar radikalt och att spänningen mellan nationer och världsdelar ökar starkt. Storleken på detta kan inte förutses. Det kan drabba även Sverige kraftigt och Sverige har anledning att överväga insatser i det då nödvändiga hjälparbetet.118

1

1

0

L