Motion nr:(120) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Arbetstidsförkortning till 30 timmars arbetsvecka eller 6 timmar per dag
Inskickad: 2022-01-09
Motionär:Inger Björk, Stellan Hamrin (Kontakta motionär)
Ort:Johanneshov
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
att riksdagen lagstiftar om en sänkt arbetstid till 30 timmars arbetsvecka eller 6 timmar arbetsdag delvis finansierad med reducerade lönehöjningar under högst tio år

Sammanfattning:
Arbetstidsförkortning med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är en allt viktigare fråga för att möjliggöra klimatomställningen. Vi behöver minska den privata konsumtionen till förmån för gemensamma välfärdstjänster och vi behöver mer tid för människor att kunna delta i omställningsarbetet. Arbetstidsförkortningen är en viktig jämställdhetsfråga och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Arbetstidsförkortningen kan finansieras med en del av lönehöjningarna under högst tio år.

Motiv och bakgrund:
En arbetstidsförkortning har många positiva effekter för människor. Det ger möjlighet till mer tid för barn o familj och till större gemenskap, hälsosammare liv och mera tid för olika slags engagemang. Detta har länge varit en viktig fråga för ökad jämställdhet, då det ger större möjligheter att dela uppgifter i hushållet på ett mer jämlikt sätt. Och det är en allt viktigare fråga för att möjliggöra klimatomställningen. Vi behöver minska den privata konsumtionen till förmån för gemensamma välfärdstjänster och vi behöver mer tid för människor att kunna delta i omställningsarbetet. Arbetstidsförkortningen kan finansieras finansieras ex genom att årligen avsätta en del av lönehöjningarna under högst tio år.120

2

2

0

L