Motion nr:(123)
Rubrik: Utbyggd samhällsservice och kommunikationer på landsbygden
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Inger Björk, Stellan Hamrin, Keiko Nagano (Kontakta motionär)
Ort:Johanneshov
Ämneskategori: Klimat- och miljörättvisa

Föreslagna åtgärder:
Regeringen fastställer ett antal centralorter i alla regioner med en rimlig samhällsservice för boende i omgivande landsbygd. Kollektiva kommunikationer byggs ut mellan centralorter och till större städer. Finansiering kan ske skattevägen ev. kompletterad med riktade arbetsgivaravgifter, vilket nu sker i bl.a. Frankrike, och/eller genom låga avgifter.

Sammanfattning:
Ett antal centralorter måste fastställas i alla regioner i landet, där en tillräcklig samhälls-service – såväl offentlig som privat - kan garanteras. De bör ligga på ett för varje Region lämpligt avstånd och avgiftsfri kollektiv-trafiken från omgivande landsbygd/glesbygd måste garanteras. Tillgången på hyreslägenheter med rimlig hyra måste säkras liksom goda kommunikationer från centralorten till Regioncentrat. I glesbygd kan kollektiv-trafik ske i form av tillräckligt antal fria resor med beställningstrafik.

Motiv och bakgrund:
Det är viktigt att vi har en levande landsbygd i Sverige och att klimatomställningen och omstruktureringen omfattar de som lever i såväl städer som på landsbygden. Och att klimatomställningen upplevs som rättvis mellan de som lever i städer och på landsbygden. Ett antal centralorter måste utvecklas i alla regioner i landet, där en tillräcklig samhälls-service – såväl offentlig som privat - kan garanteras. De bör ligga på ett för varje Region lämpligt avstånd och avgiftsfri kollektiv-trafiken från omgivande landsbygd/glesbygd måste garanteras. Tillgången på hyreslägenheter med rimlig hyra måste säkras liksom goda kommunikationer från centralorten till Regioncentrat. I glesbygd kan kollektiv-trafik ske i form av tillräckligt antal fria resor med beställningstrafik.123

1

1

0

L