Motion nr:(129) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Sponsring av fossila drivmedel
Inskickad: 2021-11-22
Motionär:Anders Sjösten och Elisabeth Rosenborg (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
Ta bort subventioner av fossila bränslen och istället gynna de verksamheter man vill prioritera genom subventioner på annat sätt.

Sammanfattning:
Ta bort subventioner av fossila bränslen och istället gynna de verksamheter man vill prioritera genom subventioner på annat sätt.

Motiv och bakgrund:
För att gynna viss yrkesmässig verksamhet som använder mycket energi i har man bestämt att stödja dessa genom att de inte behöver betala den normala drivmedelsskatten. Detta innebär alltså att man skattemässigt stödjer användningen av fossila drivmedel.

Vår tanke och förslag är därför att ta bort subventioner av fossila bränslen och istället gynna de verksamheter man vill prioritera genom subventioner på annat sätt.

Dessa ekonomiska incitament kommer driva utvecklingen mot mindre användning av fossila drivmedel och öppna för nya lösningar.129

2

2

0

L