Motion nr:(13)
Rubrik: Medborgarlön och normaliserat deltidsarbete
Inskickad: 2021-10-22
Motionär:Emmy Strömsten (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm
Organisation:Röda Korset folkhögskola
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
Mitt förslag är en medborgarlön identiskt med bidrag, villkorligt under en lön lägre än 25 000 i månaden för ett beviljat extra stöd.

Motioner gällande klimatomställning ska finansieras av en införd kapitalskatt.

Sammanfattning:
Genom en begränsa medborgarlön till låginkomstagare, ger det incitament att arbeta färre timmar och reducerar risken för inflation av motionen. Att fler väljer att ingå i deltidsarbete öppnar dörrar för fler personer att träda in i arbetsmarknaden och minskar risken för medborgare att utveckla utmattningssyndrom (som är ytterst utbrett folkhälsoproblem).
En kortare arbetsvecka skulle möjliggöra nya värden för individen, kvalitetstid att ägna till att välja smartare klimatval, möjligheter till kreativitet, återhämtning och att skapa en meningsfull tillvaro utan konsumtion.

Motiv och bakgrund:
I en allt mer svåråtkomlig arbetsmarknad behöver stigmat kring arbetslöshet försvinna. Som det land som producerar flest miljardärer efter Ryssland, känns omfördelning av resurser viktigt för att kunna ge alla möjlighet till en klimatomställning. De rikaste 1% av Sveriges befolkning ökade sina CO2 utsläpp med 11% när andra samhällsgrupper har en tydlig reduktion enligt SEI. Därmed krävs en kapitalskatt för att reducera klimatojämlikheten i samhället.

Medborgarlön skulle även bidra med extra stöd till lägre samhällsskikten som daglönare, pensionärer och ungdomar för att kunna leva ett värdigt liv. Speciellt efter en pandemi blir behovet av extra stöd vid naturkatastrofer och pandemier tydligt. Detta extra bidrag skulle ge stöd för andra värden i samhället och reducera ekonomiska barriärer för individen att ingå i olika aktiviteter i samhället, ex. politik. Men framförallt skulle motionen skapa en omfördelning av arbetstillfällen och fritid mellan invånarna.13

1

1

0

L