Motion nr:(139)
Rubrik: Förbjud kärnvapen i Sverige. Ratificera FN-beslutet TPNW
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Birger Eneroth (Kontakta motionär)
Ort:Lidingö
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
Sveriges riksdag bör snarast besluta att förbjuda kärnvapen i Sverige.
Ratificera FN-beslutet om förbud: TPNW. Och uppmuntra andra länder att också göra det.
Bygg ut vind- och solkraft i stället för att satsa så mycket pengar på krigsmakten. Bygg fred i världen.

Sammanfattning:
Fred är bättre än krig. Ett kärnvapenkrig hotar hela mänsklighetens överlevnad på planeten. Katastrofer skall förebyggas - icke förorsakas.

Rädda klimatet på jorden!

Förbjud kärnvapen. NU !

Motiv och bakgrund:
Nu har 57 stater ratificerat FN-beslutet om förbud mot kärnvapen. Men inte Sverige. Det är mycket skämmigt. Idag är det nio stater som har kärnvapen och om det i framtiden blir kanske 90 stater så växer risken för kärnvapenkrig mycket kraftigt. Det är mycket viktigt att även Sverige förebygger krig.

Läs gärna mer om Förenta Nationerna som bildades för 75 år sedan efter andra världskriget. FN bildades för att främja och bygga fred på jorden. Och läs gärna om TPNW som är beslutsförslaget. Och ICANW som är en internationell fredsorganisation som driver på. Den fick Nobels fredspris för ett par år sedan. Rädda klimatet. Bygg fred!

Å Birgers Eneroths vägnar, registrerat av Karin Petersson139

1

1

0

L