Motion nr:(14)
Rubrik: Klimatpositiv
Inskickad: 2021-10-22
Motionär:Magnus Willner (Kontakta motionär)
Ort:Göteborg
Ämneskategori: Kunskap, lärande och beteendeförändring

Föreslagna åtgärder:
- Etablera i rätt instans ett projekt, IT-system och organisation för "Klimatpositiv".
- Driv projekt med tidiga kommuner, bolag och användare. Filma och dokumentera.

Sammanfattning:
Etablera rörelse, IT-system och organisation för en visuell markering "Den här gatan är klimatpositiv".
Tänk mäklarskylt likt fiber-skyltar som kan användas utanför hem, på gatan, eller i trappuppgången. Det blir något för deltagarna att vara stolta över och en ständig påminnelse för andra att göra likadant.
Systemet bör bygga på självskattning och enkelhet.

Motiv och bakgrund:
Varje Svensk har i genomsnitt ett footprint på 7 ton CO2 och kan med olika miljöåtgärder halvera det. Därefter kan man köpa carbon removal ton abonnemang (låta plantera ålgräsäng, skog, DAC osv) för att bli klimatpositiv, för ca 1000kr/ton och uppåt.
I Svenska förorter ökar antalet miljö-SUVar som "visuell markör" för klimatansvar, men skulle en del av den budgeten lagts på Carbon Removal så skulle effekten blivit ännu större för klimatet.
Det saknas en enkel tydlig visualisering när man som individ, familj, organisation eller kommun genomfört en rad åtgärder och prioriteringar för att ha blivit klimatneutral eller till och med klimatpositiv.
14

1

1

0

L