Motion nr:(150)
Rubrik: Gör klimatpolitiken internationalistisk genom att lyfta fram arbetet för Fred på Jorden och Fred med Jorden
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Birgitta hedström, sammankallande i Jordens Vänners fredsutskott, Tord Björk, Aktivister för fred (Kontakta motionär)
Ort:Huddinge
Organisation:Aktivister för fred
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
Minska sårbarheten genom stöd till avspänning.
Stöd finska initiativet för en ny europeisk säkerhetskonferens .
Arbeta för gemensam säkerhet över nationsgränserna för fred, miljö och rättvisa.
Bevara alliansfriheten och skriv på FN:s konvention om kärnvapenförbud nu! -
Stoppa kapprustningen och satsa på rättvis klimatomställning.
Stärk lokalbefolkningens roll i civila beredskapen.

Sammanfattning:
Gör klimatpolitiken internationalistisk genom att lyfta fram arbetet för Fred på Jorden och Fred med Jorden som en samlat uppgift och visa på behovet av samarbete över alla gränser där kampen för miljön, solidaritet med flyktingar och mot krig är centralt.

Motiv och bakgrund:
Avspänning internationellt är viktigt för att kunna rusta ner och överföra resurser till klimatomställningen i alla länder. Motverkande av fiendebilder riktade mot andra utomlands är viktigt för att också motverka fiendebilder inom länder. Så kan den tillit öka som lägger grunden för den gränsöverskridande rättvisa klimatomställning som behövs. Ett ensidigt fokus på yttre fiender och militär säkerhet behöver få minskad plats till förmån för mänskliga säkerhet och beredskap för kriser som den klimatnödläget ställer oss inför.150

1

1

0

L